Afskærende ledning fra Stokkebro Renseanlæg

Stokkebro Renseanlæg skal nedlægges som en del af Gribvand Spildevands plan, om at centralisere spildevandsrensningen i Gribskov Kommune.

Projektet omfatter etablering af en 7600 meter lang spildevandsledning i dimensionerne Ø160 til Ø450 mm, fra området Stokkebjergsvinget til Bøgebjergvej, hvor der senere skal etableres tilslutning til et nyt renseanlæg.

Der kan i perioden forekomme arbejder af støjende og støvende karakter, og til tider kan der forekomme vibrationer i området, i forbindelse med gravearbejderne.

Disse gener vil dog være relativt begrænset, da ledningen primært anlægges ved styret underboring.

Ved styret underboring vil der også være færre trafikale gener, samt en kortere anlægsperiode.

Ledningstracéet kommer til at ligge i Stokkebjergsvinget, Hesselhøj, Stokkebrovej, Unnerupvej, Kolbæk Byvej, Hesselbjergvej, Kirkevej, Peter Hildes Vej, Tulstrupvej og Bøgebjergvej.

Nedenstående oversigtsplan viser ledningstracéet.

Anlægsperioden varer til uge 18 2014, med opstart på Stokkebrovej.
Der kan i anlægsperioden forekomme kortere spærringer på strækningen, ved trækning af rør.

GribVand Spildevand beklager selvfølgelig de gener der kan forekomme ved arbejderne, og håber på borgernes forståelse for projektet.


Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer