Om Gribvand Spildevand A/S

Gribskov Kommune har udskilt sine aktiviteter indenfor spildevand og i den forbindelse etableret en selskabsstruktur bestående af to driftsselskaber – Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S. Gribvand A/S er 100 procent ejet af Gribskov Kommune. Gribvand Spildevand A/S er 100 procent ejet af Gribvand A/S.

Der i 21 medarbejdere ansat i selskabet. Medarbejderne er fordelt på 8 administrative medarbejdere og 13 medarbejdere til drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Begge selskaber får en bestyrelse bestående af 3 medlemmer fra byrådet, 2 medarbejder-repræsentanter samt en ekstern repræsentant.

Selskabet har 10 renseanlæg, 600 km. Kloakledning og ca. 250 pumpestationer, som skal drives, vedligeholdes og renoveres. Dertil kommer udbygningen af kloaknettet som følge af ny kloakeringer, byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og stigende miljømæssige krav. Desuden drives en tømningsordning for bundfældningstanke på 1300 ukloakerede ejendomme.

Spildevandsforsyningen dækker ca. 26.000 ejendomme, hvoraf knap halvdelen er sommerhuse. De ældre bydele i Helsinge, Græsted og Gilleleje er fælleskloakerede, mens nyere dele af byerne er seperatkloakerede. I sommerhusområderne langs nordkysten er der typisk kun kloakeret for husspildevand. Ca. 4000 ejendomme i kommunen er ikke kloakerede. Disse gennemgås for tiden i.f.t. Kravene om renseklasser for spildevand i det åbne land.

I 2009 er kloakering af et stort sommerhusområde med ca. 1000 ejendomme ved Arresø (Sandet) påbegyndt. Kloakeringen forventes at løbe over 9 år. Derudover er der en række projekter i gang med kapacitetsudvidelser som følge af stigende mængder af overfladevand og stigende miljømæssige krav.

 

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer