Oversvømmelse


Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du
kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund.

Kend dine rettigheder og pligter

Hvem har ansvaret for kloakken?

Gode råd efter oversvømmelse

Vand i kælderen?

Hvorfor kommer der vand i kældre når det regner?

Igangværende projekter med regnvandsbassin

SMS service:

Gribvand har mulighed for at anvende SMS beskeder til borgerne i forbindelse med eksempelvis oversvømmelser. Du kan tilmelde det telefonnummer, du ønsker beskeden på her.

Hvad gør jeg, hvis der er vand i kælderen? 

Der kan være flere årsager til, at din kælder er blevet oversvømmet. Massive regnskyl kan forårsage:

  • at der sker en tilbagestuvning fra hovedkloakken
  • at stikledningen er tilstoppet, så spildevandet fra ejendommen ikke kan komme ud i hovedkloakken.

Hvis stikledningen er tilstoppet, skal du kontakte et firma, som kan rense den. Rensningen på din egen grund står for egen regning. Ejer du ikke selv din bolig, skal du kontakte din udlejer.

Er et højvandslukke installeret i dit kældergulv eller samlebrønden, kan oversvømmelsen skyldes lukkemekanismen i højvandslukket. Kontrollér, at lukkemekanismen fungerer, og om noget har sat sig fast.

Hvis vandet løber ned ad kældervæggen, kan det skyldes følgende forhold:

  • Tagnedløbsbrønden kan være stoppet med sand.
  • Tagnedløbet kan være i stykker.
  • Ejendommens omfangsdræn kan være i stykker.

Under alle omstændigheder er det klogt at kontakte en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe dig med problemet.

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer