TØMNINGSORDNINGER FOR SAMLETANKE OG BUNDFÆLDNINGSTANKE

Tømningsordningerne er obligatoriske for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke. Ordningen har været gældende siden 1. januar 2012. 

Tømninger af alle samletanke og bundfældningstanke skal foretages af:

ISS Kloak- og Industriservice A/S

Ydunsvej 3, 3400 Hillerød (Tidl. Køster Entreprise ApS).

Tlf. 48 22 02 07 eller E-mail  

 

Samletanke skal tømmes efter behov, og ejer skal kontakte ISS Kloak- & Industriservice A/S når tømning ønskes.

Bundfældningstanke skal tømmes én gang om året for helårsbeboelse og én gang hvert andet år for sommerhuse. Tømningen af bundfældningstanke vil ske inden for samme periode hvert år. Du modtager 2-3 uger før tømningen et brev fra ISS, med oplysning om i hvilken uge bundfældningstanken forventes tømt. Det er muligt at tilkøbe en SMS eller e-mail påmindelse dagen før tømningen. Ekstra tømninger skal rekvireres hos ISS Kloak- & Industriservice A/S efter behov eller som faste ekstra tømninger. Det er op til ejer at fordele ekstra tømninger hen over året. Sluttømning i forbindelse med en kloakering eller etablering af en ny bundfældningstanke skal fortages af ISS.

Ejendomme med et meget lavt vandforbrug (typisk sommerhuse, som ikke bruges så ofte) kan efter ansøgning få reduceret antallet af tømninger til det halve.

Takster for ordningerne fastsættes årligt i.f.m. takstblad for Gribvand A/S. Ordningerne skal økonomisk hvile i sig selv. Taksten dækker således kun de udgifter, der er forbundet med ordningen. Den samlede udgiften til en tømning består af transporten, administration og behandling af slam og spildevand.

  

Her kan du bestille en tømning, se hvornår din tank blev tømt sidst eller hvornår den er planlagt tømt.

Her kan du få specifikke oplysninger om dine tømninger og tilvælge dig en e-mailservice eller SMS service. Dette kræver en kode. Med en e-mailservice kan du automatisk få eftersendt din tømningsrapport på mail.

Du kan se din kode på din tømningsrapport eller tømningsvarsel eller du kan rekvirere din kode ved at sende en E-mail til og bede om en kode til din tank.  

   
Læs gældende regulativerne her: regulativ for bundfældningstanke og regulativ for samletanke

Link til Gribskov Kommunes hjemmeside vedrørende tømningsordningen.
  

 • Inden tømning af tanken, skal du være opmærksom på følgende:

  • Tanken skal være forsynet med aftageligt dæksel der højst vejer 50 kg. Hvis tanken er etableret efter 1. jaunuar 2012 må dækslet højest veje 25 kg. Se vægten på et betondæksel her
  • Beskæring langs adgangsvej: Nogle steder kan det være vanskeligt for en slamsuger at komme frem. Derfor er det vigtigt af beplantningen langs vejen beskæres. Adgangsvejen skal være beskåret iht de kommunale beskæringsregler. 
  • Ejendommen skal være forsynet med husnummer.
  • Grundejere skal sikre, at der er fri adgang til tanken inden tømningen. Dækslet til tanken skal være fritlagt. Dvs at dækslet skal være synligt og evt markeret med en pind. Derudover må dækslet ikke må sidde fast. Adgangen til tanken må ikke være aflåst. Området omkring dækslet skal være fri for planter, havemøbler mv.

  For dæksler, der ikke er frigravet eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen, opkræves et tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som af den grund påføres tømningsordningen. Taksten for en forgæves kørsel kan ses af takstbladet.

  Er din samletank eller bundfældningstank på din ejendom ikke omfattet af den kommunale tømningsordning, skal du meddele dette på  . Oplys om du har samletank eller /og bundfældningstank, adressen på tanken, evt ejeradresse og gerne telefonnummer.

  Se noget mere generelt om tømningsordninger i Danmark  i vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladdelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 - Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke mv. 

   

 • Nyheder

  21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

  Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

  Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

  Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer