Åbent land

– medlemskab af kloakforsyningen (Gribvand Spildevand A/S)

Har du modtaget et påbud om forbedring af spildevandsrensningen på din ejendom?

Hvis du har modtaget et påbud fra Gribskov Kommune indenfor de sidste 3 måneder, og samtidig har modtaget et tilbud om medlemskab af kloakforsyningen, har du mulighed for at give tilsagn til kommunen om at lade Gribvand Spildevand A/S etablere  forbedringen af spildevandsrensningen for dig.

Her kan du se hvad du selv skal betale og hvad Gribvand Spildevand A/S betaler.

Vær opmærksom på at hvis du ønsker at lade Gribvand Spildevand A/S udføre forbedringen af spildvandsrensningen, vælger Gribvand Spildevand A/S rensningsmetoden og placeringen af anlægget ud fra hvad der er mest økonomisk fordelagtigt for Gribvand Spildevand A/S. Hvis du ønsker en anden løsning end den Gribvand Spildevand A/S vælger, skal du selv betale en eventuel prisdifferense mellem den valgte spildevandsløsning, og den spildevandsløsning , som du ønsker.

Du kan læse mere om spildevandsrensning i det åbne land på
Gribskov Kommunens hjemmeside.

Eksempel på etablering af minirenseanlæg i foråret 2012: 

Udgravning til bundfældningstank før minirenseanlægget.

Minirenseanlæg inden nedgravningen.

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer