Hvem betaler - ansvar

Her finder du oplysninger om hvem der har ansvaret for kloakken.

Her finder du oplysninger om hvem der har ansvaret for dræn, grøfter og vandløb.

Spuling eller andet arbejde på forsyningens regn- eller spildevandsledninger skal rekvireres af Gribvand Spildevand A/S. Man må ikke selv rekvirere arbejde udført på forsyningens kloakker, og Gribvand Spildevand A/S betaler ikke for spuleopgaver eller klaokarbejde, som ikke på forhånd er aftalt.

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer