Love og regler

Relevant lovgivning

Spildevandsplaner laves i henhold til  miljøbeskyttelsesloven. § 32.

De mere detaljerede regler findes i spildevandsbekendtgørelsen. Her findes der regler for spildevandsplaner, tilslutninger til den offentlige kloak, udledning af spildevand, nedsivning af spildevand og regler for de store renseanlæg. Der findes også en vejledning til spildevandsbekendtgørelse, hvor man kan læse mere uddybende om de forskellige regler og paragraffer.

Betalingsvedtægter bliver lavet med baggrund i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. som der yderligere findes en vejledning til.

 

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer