Kagerup Renseanlæg nedlægges

Gribvand Spildevand har besluttet at nedlægge Kagerup Renseanlæg. Nedlægningen er opdelt i tre entrepriser. De to første entrepriser er opstartet.
Entreprise I udføres af Entreprenør Lars Foss ApS og vedrører renovering af eksisterende kloakledning fra bassinet på Kagerup Stationsvej til Kagerup Renseanlæg. Renoveringen af kloakledningen indebærer at der skal graves i Kagerup Byvej og Gribskovvej. Gravning i Gribskovvej er nært forestående og Gribskovvej vil kunne være spærret helt midt på dagen, men ellers være lysreguleret. Krydsningen forventes at vare 3-4 dage. Derefter opgraves cykelstien langs med Gribskovvej for lægning af kloakledningen og cykellister henvises til kørebanen. Efter lægning af kloakledningen i cykelstien vil denne entreprise ikke længere genere trafikanterne da kloakledningen fortsætter ind over markerne.

Entreprise II udføres af entreprenør Thomas Jørgensen ApS og vedrører renovering af eksisterende kloakledning i Ny Mårumvej fra Mårum til Kagerup Renseanlæg. Renoveringen af kloakledningen indebærer at der skal graves i Ny Mårumvej fra nr. 206-277. Der graves i mindre etape og der vil i mens arbejdet udføres være regulering af trafikken. Også denne kloakledning skal krydse Gribskovvej og det forventes udført om natten. Krydsningen af Gribskovvej er endnu ikke tidsmæssigt fastlagt. Det vil blive udmeldt på et senere tidspunkt.

Opdatering på Entreprise II: Nedlægning af Kagerup rens. Januar 2012

Entreprenør Thomas Jørgensen er nu startet op på Etape 2. for nedlægning af Kagerup renseanlæg.
Etape 2. omhandler en renovering af Gribvand Spildevand A/S kloakledning fra Gribskovvej i syd til lige syd for Mårum i nord. Thomas Jørgensen er startet midt på strækningen i Ejlstrup ved Bredland. Når den nordlige del af strækningen er udført, vil man fortsætte med den sydlige del umiddelbart efter.

Renoveringen vil få betydning for afviklingen af trafikken på Ny Mårumvej. Den nye kloakledning bliver nemlig lagt i Ny Mårumvej. Arbejdet vil vare til omkring maj måned 2012.

Kagerup Renseanlæg vil være helt nedlagt inden udgangen af 2012.
Yderligere information om nedlæggelsen af Kagerup Rensningsanlæg:  Tino Capion, tlf:48404111, mail:  

Kagerup Renseanlæg

Kagerup Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktiv slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse og laguner til efterpolering. Anlægget har en kapacitet på 1700 PE. Det rensede spildevand udledes i Pøle Å. Oplandet til anlægget udgør 62 ha, hvoraf 37 ha er fælleskloakeret.


Kagerup Renseanlæg ligger på Solbjergvej 30, 3200 Helsinge

Kagerup Renseanlæg 

Kagerup Renseanlæg har en tilladelse fra 2001, som kan læses her

 

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer