Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev juni 2017

Få indflydelse på fremtiden – stil op til bestyrelsen i Gribvand Spildevand A/S

Uvedkommende vand, færre rensningsanlæg og kloakering af forskellige områder i kommunen er blot nogle af de opgaver, som bestyrelsen i Gribvand Spildevand A/S tager hånd om. Nu opfordres forbrugerne for anden gang i selskabets historie til at stille op til selskabets bestyrelse og dermed få indflydelse på fremtidens spildevandsforsyning.

Formand for bestyrelsen Jannich Petersen:

”Forbrugernes repræsentanter udfordrer selskabets strategier og løsninger”

Gennem de seneste fire år har to forbrugerrepræsentanter deltaget på lige fod med politikere og medarbejdervalgte medlemmer i Gribvand Spildevands bestyrelse, og hos formanden er der ingen tvivl:

”Forbrugerrepræsentanterne udgør en virkelig stor værdi i selskabets bestyrelse. Dels oplever de på egen krop, hvad det er for en service, vi giver, og dels udfordrer de også os politikere i forhold til, om det er de rigtige strategier og løsninger, vi vælger. Vi har på mange områder stor glæde af de indspark, som repræsentanterne kommer med. Forbrugerrepræsentanterne bliver samtidig en slags ambassadører for det drifts- og miljømæssige arbejde, vi varetager som spildevandsselskab. Jeg kan kun opfordre borgere, der interesserer sig for spildevandet og miljøets fremtid, til at stille op til forbrugervalget”, siger Jannich Petersen, der er formand for Gribvand Spildvands bestyrelse.

Mark Palin, forbrugervalgt medlem gennem de seneste to år:

”Vi er er en slags vagthund”

Mark Palin har været forbrugerrepræsentant de seneste to år i Gribvand Spildevandsbestyrelse og var forud for det suppleant til bestyrelsen.

”Arbejdet i bestyrelsen giver et godt indblik i en kompleks organisation og de udfordringer, som spildevandsforsyningen står overfor, og hvad der ligger til grund for, hvorfor vi er nødt til at tage den pris, vi gør. Kort sagt: hvad går pengene til? Jeg ser vores arbejde som forbrugerrepræsentanter som, at vi er en slags ”vagthund”, der skal stille de nødvendige spørgsmål på kundernes vegne. Noget af det, der har overrasket mig er for eksempel de absurde mængder af papirer, der skal til. Men også hvor lang tid tingene tager! Jeg kommer fra det private erhvervsliv, og så kan man godt forundres over, hvor langt tid det tager at træffe en beslutning fra ideen opstår i selskabet, og til den har været igennem alle udvalg osv. i kommunen. Det er yderst lærerigt! Og så er hele arbejdet i spildevandsselskabet jo en ting, der berører os alle”, siger Mark Palin.

Forbrugerrepræsentant og medlem af Gribvand Spildevands bestyrelse de seneste fire år Bjarne Frølund:

”Hvordan får vi mest miljø for pengene?”

Bjarne Frølund er formand for Grundejersammenslutningen for helårsbeboere i Gribskov Kommune og har været forbrugerrepræsentant i de seneste fire år i Gribvand Spildevands bestyrelse. Han ser forbrugernes repræsentation som en direkte forlængelse af blandt andet det arbejde, som vandmiljøgruppen, der blev nedsat efter de store oversvømmelser i kommunen i 2005, har lavet.

”Det har været nødvendigt at se på kloakeringerne i området og at få etableret en ordentlig tømningsordning, som var et stort punkt for vandmiljøgruppen, og som vi fortsat arbejder intenst med både i Gribvand Spildevands Kundeforum og som forbrugerepræsentanter i selskabets bestyrelse. I denne forbindelse har det været vigtigt at få stoppet for dyre planlagte kloakeringer, hvor eksisterende nedsivningsanlæg har fungeret tilfredsstillende. I stedet har det drejet sig om at få etableret en effektiv tømningsordning med kontrol af eksisterende bundfældnings- og samletanke. For mig at se handler rigtig meget af vores arbejde i bestyrelsen om, hvordan vi får mest miljø for pengene. Gribskov Kommune har nogle af de dyreste spildevandspriser, og derfor skal vi hele tiden se på, hvordan vi kan holde priserne nede samtidig med, at vi sikrer, at Gribvand Spildevand er et professionelt drevet spildevandsselskab. Det kan vi for eksempel kun gøre ved at sammenlægge og optimere produktionen blandt andet ved hjælp af færre renseanlæg samt minimering af uvedkommende vand i spildevandsledninger, specielt i områder uden regnvandsledninger", siger Bjarne Frølund.

Disse kriterier skal du opfylde, hvis du vil stille op til Forbrugervalget 2017

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til Gribvand Spildevands bestyrelse for perioden 2018 - 2022.

Interesserede kandidater kan stille op til Forbrugervalget, hvis de opfylder følgende krav:

  • Du er myndig
  • Du er ikke under værge- eller samværgemål
  • Du skal anbefales skriftligt af 10 personlige stillere, der er myndige og ikke er en del af din husstand
  • Du skal oprette og registrere dit kandidatur og anbefalingen fra de personlige stillere til Gribvand Spildevand senest den 11. juli 2017, på Gribvand Spildevands valg site. - Følg linket her
  • For at være valgbar må du ikke have gæld til forsyningen
  • Det er ikke en forudsætning, at du er kunde hos Gribvand Spildevand

Alt foregår elektronisk

I år foregår alt omkring forbrugervalget for første gang elektronisk via et særligt valg-modul på selskabets hjemmeside, hvor kandidaterne kan registrere sig, og vælgerne senere kan stemme. Læs mere på www.gribvand.dk

I august offentliggør Gribvand Spildevand navnene på kandidaterne til Forbrugervalget på selskabets hjemmeside og på Facebook.

Hvornår finder Forbrugervalget sted?

Forbrugervalget foregår fra den 6. september – 27. september 2017. Her kan alle myndige personer i Gribskov Kommune afgive deres stemme på de opstillede kandidater. Det vil være muligt at læse om de opstillede kandidater på selskabets hjemmeside fra medio august, mens selve afstemningen først finder sted fra den 6. september 2017.

Der bliver lejlighed til at møde de opstillede forbrugerkandidater på Gribvand Spildevands borgermøde, der finder sted den 12. september kl. 19.00 i Gribskovhallen.

Få mere information

Du kan læse mere om valget og valgregulativet, og hvordan man stiller op på selskabets hjemmeside: www.gribvand.dk

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00