Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev marts 2018

Hvad koster dit vand?

Det spørgsmål er faktisk ikke så let at besvare.

I Danmark er der mellem 2.300 og 2.400 vandselskaber, der leverer rent drikkevand, og ca. 100 spildevandsselskaber, der renser spildevandet – deriblandt Gribvand Spildevand.

Priserne kan variere fra selskab til selskab. Forbrugerne betaler nemlig de omkostninger, der er nødvendige for at levere drikkevand og håndtere spildevand i netop deres område.

Omkostningerne kan f.eks. afhænge af, om det er by eller land, og om der er mange kloakerede sommerhuse i området. De kan ligeledes afhænge af, hvor meget der skal investeres i nye spildevandsledninger, pumper til afledning af spildevand, mv. Desuden kan der være forskel på, hvor meget den enkelte forsyning bruger på investeringer til renovering og udbygning af infrastruktur  – for derigennem at sikre kvaliteten af det rensede spildevand.

På Danva’s interaktive danmarkskort: Danva’s interaktive danmarkskort kan alle klikke sig ind og se vand- og spildevandspriserne. Du kan også klikke ind og finde ud af, hvem der leverer drikkevandet, og hvem der renser spildevandet i dit område.


Din pris på spildevand

- hvis din ejendom er kloakeret

Prisen på spildevand hos Gribvand Spildevand er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. For 2018 er priserne følgende:

  • Dit variable bidrag er på: 57,24 kr. pr. m3 inkl. moms. Prisen beregnes ud fra dit vandforbrug og dækker det spildevand, du leder ud i kloakken.
  • Dit faste bidrag udgør 750,90 kr. pr. stikledning inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribvand Spildevand har mange faste omkostninger, der ikke er afhængige af den vandmængde, der ledes til vores renseanlæg. Det faste bidrag reguleres i henhold til gældende lovgivning.
  • Virksomheder, der driver erhverv på markedsvilkår og bruger mere end 500 m3 om året, kan tilmelde sig trappebetalingsmodellen, der giver rabat således, at man betaler mindre for den sidst afledte kubikmeter vand.

Sammensætning af taksten

Budgettet for Gribvand Spildevand er for 2018 på 100.449.000 kr. Budgettet udmøntes på følgende måde:

- Hvis din ejendom ikke er kloakeret

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler du i stedet for at få tømt din bundfældningstank eller samletank. Ejendomme med bundfældningstanke opkræves også statsafgift for nedsivning på baggrund af afløbskode i BBR.

Se priser her og læs mere om tømningsordninger for samletanke og bundfældningstanke her.


Mød bestyrelsen i Gribvand Spildevand

Bestyrelsen i Gribvand Spildevand er konstitueret i forlængelse af kommunalvalget.

Fra venstre: Mette Therkildsen, Anders Gerner Frost, Birgit Roswall, Jannich Petersen, Bo Jul Nielsen, Pernille Søndergaard, Karsten Andersen, Mogens Pedersen, Niels Andersen, Irene Toft Hjorth og Kjell A. Nilsson.

Du kan læse mere om bestyrelsesmedlemmerne her.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00