Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev januar 2019

Bliv klogere på din takst, og hvad pengene går til

Priserne for spildevandsafledning dækker bl.a. udgifterne til drift af renseanlæg, reparationer og renovering af spildevandsledninger samt etablering af nye spildevandsanlæg. Hertil kommer grønne afgifter til staten samt moms.

Som forbruger betaler du de omkostninger, der er nødvendige for at levere drikkevand og håndtere spildevand i netop dit område. Derfor kan priserne variere fra selskab til selskab og bl.a. afhænge af alderen på anlæg og ledninger, geografi, samt hvor store hensyn der må tages i forbindelse med forberedelse til klimaforandringer.

Det er ikke kun prisen, der varierer, men også måden den udmøntes. Er der mange sommerhuse i et område i forhold til helårshuse, vil en relativt stor andel af den samlede opkrævning ske som fast bidrag, fordi sommerhuse ofte har et lavt vandforbrug og derfor betaler et tilsvarende lille variabelt bidrag. Men selskaberne kan også vælge at opkræve en lav fast betaling og et tilsvarende højt beløb per kubikmeter spildevand for at motivere forbrugerne til at spare på vandet og dermed udlede mindre spildevand.

Danvas interaktive Danmarkskort kan du klikke dig ind og se vand- og spildevandspriserne for hele landet. Du kan også se, hvem der leverer drikkevand og renser spildevand i dit område.

Hvordan bliver pengene i Gribvand Spildevand fordelt?

Budgettet for 2019 er på 102.668.000 kr. eksklusiv tømningsbidrag og ser ud som følger:

Som resultat af vores kontinuerlige effektiviseringer lyder vores driftsbudget på 32.538.000 kr. i 2019 mod 33.041.000 kr. i 2018 budgettet.

Din pris på spildevand – hvis din ejendom er kloakeret

Prisen på spildevand hos Gribvand Spildevand er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. For 2019 er priserne følgende:

  • Dit variable bidrag er 58,28 kr. inkl. moms. Prisen beregnes ud fra dit vandforbrug og dækker det spildevand, du udleder til kloakken.
  • Dit faste bidrag udgør per stikledning 778,44 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribvand Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af den vandmængde, der ledes til vores renseanlæg. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.
  • Virksomheder, der driver erhverv på markedsvilkår og bruger mere end 500 m3 om året, kan tilmelde sig trappebetalingsmodellen, der giver rabat således, at man betaler mindre for den sidst afledte kubikmeter vand.

Tømningsordningen – vælg den rette metode for dig

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler du i stedet for at få tømt din bundfældningstank eller samletank. Ejendomme med bundfældningstanke opkræves også statsafgift for nedsivning på baggrund af afløbskode i BBR.

Taksten for samletanke for 2019 består af prisen på en ordinær tømning 641,35 kr. + et variabelt bidrag for samletanke på 12,25 kr. pr. m³ + behandlingsbidrag på 348,13 kr. + administrationsbidrag på 234,10 kr. Behandlings- og administrationsbidraget opkræves kun en gang årligt ved første tømning. Samlet set er det samme pris som i 2018. Transportudgiften er reguleret i forhold til prisindekset.

Når du skal have tømt din bundfældningstank, kan du vælge mellem to metoder:

  • KSA-tømning, der er et kombineret slamsuger- og afvandingssystem. Det er en miljøvenlig metode, hvor tømningen sker ved, at KSA-bilen suger indholdet af bundfældningstanken op, afvander slammet under tilsætning af polymer, hvorefter vandet bliver ledt tilbage i bundfældningstanken. Prisen er: 552,18 kr. inkl. moms + 155,69 kr. i administrationsgebyr. Ekstra KSA-tømning ud over den ordinære. Prisen er: ekstra tømning 649,61 kr. inkl. moms + 155,69 kr. i administrationsbidrag.
  • Tømning med slamsuger eller traktor. Prisen er: ordinær tømning 552,18 kr. + behandlingsbidrag 468,69 kr. + tillæg for kørsel med slamsuger/traktor 909,45 kr. + administrationsbidrag: 155,69 kr.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00