Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev nr. 1

Hvordan fastsættes priserne?

Gribvand får mange henvendelser om den takst ejendomsejerne skal betale til Gribvand Spildevand. Derfor forsøger vi at lave en kort gennemgang af, hvordan priserne fastsættes, og taksten bliver til.

I Gribskov Kommune, som Gribvand Spildevand dækker, er der er en lidt anderledes sammensætning af ejendomme end i resten af landet. Gribskov Kommune er således den kommune i landet med flest kloakerede sommerhuse. Af den grund har man valgt at opkræve en relativt stor andel af den samlede opkrævning som fast bidrag.

Læs mere om taksterne her

 

Ny online-service gør det nemmere for husejere at melde flytning

Gribvand lancerer nu en ny online-service, der gør det muligt for husejere eller deres advokat/ejendomsmægler at melde flytning.

Læs mere her


Nu renoveres pumpestationer til gavn for miljøet

 

Gribvand Spildevand er i fuld gang med at renovere pumpestationer over hele kommunen. I alt skal 29 pumpestationer renoveres i 2014/15.

Renoveringen har stor betydning for driftssikkerheden og sikrer blandt mod utilsigtede udledninger til vandløb, søer og strande som følge af uheld. Det skete blandt andet ved badestranden i Tisvilde i maj 2014, hvor en udledning af spildevand udløste badeforbud i en periode.

Læs mere her


Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00