Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev september 2015

Borgermøde i Gribskovhallen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.00 holder Gribvand Spildevand borgermøde i Gribskovhallen om selskabets nuværende og fremtidige aktiviteter. I løbet af aftenen vil der være oplæg fra selskabets formand, direktør og medarbejdere fra drift og anlæg. Gribvand Spildevand byder i løbet aftenen på kaffe og kage. På sidste borgermøde deltog omkring 100 borgere – vi håber på at se lige så mange denne gang, så vel mødt!

 

Fremrykning af betaling for 2. aconto afregning

Gribvand Spildevand udsender 2. aconto afregning til selskabets kunder i løbet af uge 38. Som noget nyt er afregningen rykket en måned frem og skal senest betales den 5. oktober 2015. Det betyder også, at årsafregningen 2016 skal betales i april næste år fremfor som tidligere i maj måned. Læs mere om priser og betalingsfrister på Min regning


Grundejere i Rågeleje og Udsholt får brev om kommende kloakering

 

Gribvand Spildevand har i løbet af sommeren været ude på de cirka 160 enkelte ejendomme i Rågeleje og Udsholt, der er omfattet af en kommende kloakering. Alle grundejere i dette område vil i løbet af de kommende uger modtage brev fra selskabet omkring planerne og opstarten af kloakeringen.

Der vil, når projektet igangsættes, være et samarbejde med en følge- og kontaktgruppe, som blandt andet består af grundejerforeningerne i Rågeleje og Udsholt. Læs mere om den kommende kloakering


Ny lov om afdragsordning

Folketinget har vedtaget en ny lov, der blandt andet omhandler afdragsordninger ved påbud om forbedret spildevandsrensning i hele landet. Loven trådte i kraft den 1. februar 2015.

Hensigten med loven er, at økonomisk trængte husstande kan søge om at afdrage tilslutningsbidraget over maksimalt 20 år.

Det er kommunen, der træffer beslutning om, hvorvidt du kan komme i betragtning til afdragsordningen. Du skal derfor henvende dig til Gribskov Kommune, hvis du ønsker at søge om henstand. Når Gribskov Kommune har besluttet, om du kan få henstand, får Gribvand Spildevand besked og sender dig derefter et tilbud om afdragsordning.


Lokalrådet i Annisse samarbejder med Gribvand om fremtidens klimasikring

 

Miljøet klimasikres, uvedkommende vand forsvinder, Arresø bliver renere, grundejerne får en fremtidssikret klimaløsning, og Gribvand Spildevand A/S sparer penge. Der er mange vindere, når Lokalrådet i Annisse og Gribvand Spildevand går sammen om at udarbejde en vejledning om frakobling af regnvand fra kloaksystemet og i stedet nedsiver det i jorden. Lokalrådet udgiver nu en vejledning for processen, som grundejerforeninger kan lade sig inspirere af.
Læs mere om vejledningen

Kontakt Gribvand Spildevand, hvis din grundejerforening har yderligere spørgsmål angående fraseparering af regnvand.


Gæster fra hele verden besøger Helsinge Renseanlæg

Umiddelbart ligner det blot jord og siv, men lige nu valfarter eksperter fra hele verden til Helsinge Renseanlæg for at se på et slammineraliseringsanlæg, der anses for at være et af de mest veldrevne i verden. I løbet af det seneste halve år har der været besøg fra Australien, Canada og Kina.

Læs mere om hvorfor eksperterne er vilde med Helsinge Renseanlæg


Gribvand Spildevand A/S – nu på Facebook

Det har længe været et ønske fra Kundeforum og Gribvand Spildevands bestyrelse, at kunderne fik adgang til informationer fra selskabet via Facebook. Det sker nu, hvor Gribvand Spildevand som en prøveordning åbner en Facebook side. Her vil selskabet løbende informere for eksempel om projekter, gravearbejde og tømningsordningen.

”Vores mål med Facebook er at nå den del af vores kunder, som bruger de sociale medier i hverdagen. Vi vil for eksempel forsøge at nå områdets sommerhusejere på den her måde, da mange måske ikke i vinterhalvåret ser vores informationer i lokalmedierne. Dem kan de nu få via Facebook”, siger direktør i Gribvand, Mette Therkildsen.


Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00