Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev december 2021

Spildevandstaksten falder 

Spildevandstaksten for næste år er netop blevet vedtaget af både Gribvand Spildevands bestyrelse og kommunalbestyrelsen, og vi kan glæde vores kunder med, at taksten falder markant i forhold til sidste år. Det glæder vores bestyrelsesformand, Jannich Petersen:

»Et af målene med den gennemgribende centralisering af spildevandsrensningen, vi foretager i disse år, er netop at give en bedre spildevandsrensning til en billigere takst. Og hvad kan være bedre for en bestyrelsesformand end at kunne annoncere en besparelse på næste års regninger lige op til jul?« siger en tilfreds Jannich Petersen.

Hvad dækker spildevandstaksten?

Den pris, du betaler for spildevandsafledning, dækker følgende: drift, vedligehold, renovering og udbygning af kloaknet, klimasikring, drift og vedligehold af renseanlæg samt kontrol af, at det rensede spildevand overholder udledningskravene, inden det bliver udledt til bl.a. Kattegat og Arresø. Dertil kommer grønne afgifter til staten samt moms.

Derfor varierer spildevandspriserne fra kommune til kommune – du kan se priserne for de enkelte kommuner på Danvas interaktive Danmarkskort.

Sådan ser Gribvand Spildevands budgetramme ud

Budgettet for 2022 er på 99.111.000 kr. eksklusiv tømningsordningen.  Den økonomiske ramme fordeler sig som følger:

Din pris på spildevand – hvis din ejendom er kloakeret

Prisen på spildevand hos Gribvand Spildevand er opdelt i et fast og et variabelt bidrag. For 2022 er priserne således:

 • Det variable bidrag er 53,47 kr. pr m³ inkl. moms – et væsentligt fald ift. sidste års pris. Prisen bliver beregnet ud fra dit vandforbrug og dækker udgifterne til at rense den mængde spildevand, du udleder til kloakken.
  Dit faste bidrag udgør per stikledning 808,45 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribvand Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af  mængden af renset spildevand. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.
 • Virksomheder, der driver erhverv på markedsvilkår og bruger mere end 500 m3 om året, kan tilmelde sig trappebetalingsmetoden, der giver rabat således, at man betaler mindre for den sidste afledte kubikmeter vand.

Se en oversigt over samtlige takster og gebyrer her.


Tømningsordning

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler du i stedet for at få tømt din bundfældnings- eller samletank. Ejendomme med bundfældningstanke opkræves også statsafgift for nedsivning på baggrund af afløbskode i BBR.

Tømningsordningen var i udbud i 2020, og der blev indgået kontrakt med de virksomheder, da gav det bedste bud ift. tilgængelighed. Har du en septiktank, er det Sven Erik Norby, der står for tømningen, mens FKS Slamson står for at tømme samletanke.

Samletank

Taksten for samletanke for 2022 består af:

 • Et fast behandlingsbidrag, der opkræves en gang årligt, på: 335,66 kr. inkl. moms
 • Administrationsbidrag på: 234,10 kr. inkl. moms
 • Et variabelt behandlingsbidrag for samletanke på: 10,39 kr. pr. m3 inkl. moms
 • Dertil er prisen på en ordinær tømning: 751,95 kr. inkl. moms

Bundfældningstank

Når du skal have tømt din bundfældningstank, kan du vælge mellem to metoder:

 • KSA-tømning, der er et kombineret slamsuger- og afvandingssystem. Det er en miljøvenlig metode, hvor tømningen sker ved, at KSA-bilen suger indholdet af bundfældningstanken op, afvander slammet under tilsætning af polymer, hvorefter vandet bliver ledt tilbage i bundfældningstanken. Prisen er: 612,84 kr. inkl. moms. + 155,69 kr. i administrationsgebyr pr. år pr. tank.
 • Tømning via slamsuger eller traktor. Her er prisen: 1.794,40 kr. inkl. moms + 155,69 kr. i administrationsgebyr pr. år pr. tank.

Administrationsgebyret er ikke blevet reguleret de seneste fire år.

Se en oversigt over tømningsordningens takster her.


Gribvand Spildevand har fået ny bestyrelse

2021 har både budt på forbrugervalg og kommunalvalg. Nu, hvor kommunalpolitikerne har konstitueret sig, kan Gribvand Spildevand præsentere sin nye bestyrelse. Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling den 20. december, og bestyrelsen ser ud som følger:

 • Pernille Søndergaard (formand)
 • Jannich Petersen (næstformand)
 • Lars Nielsen (bestyrelsesmedlem)
 • Britta Christholm (bestyrelsesmedlem)
 • Allan Nielsen (bestyrelsesmedlem)
 • Arne Würgler (bestyrelsesmedlem)
 • Mogens Kruse Pedersen (bestyrelsesmedlem)
 • Thomas Riis Larsen (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem)
 • Niels Andersen (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem)

Gribvand Spildevand A/S ønsker glædelig jul

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00