Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev marts 2022

Status på restrukturering 

Gribvand Spildevand er i fuld gang med at modernisere spildevandsrensningen i Gribskov Kommune - til stor gavn for miljøet.

Sidste år i juni kunne vi officielt åbne det store, nybyggede renseanlæg i Gilleleje, som tilsammen med renseanlægget i Helsinge skal håndtere hele kommunens spildevand om få år.

I mellemtiden arbejder vi på at nedlægge kommunens små og utidssvarende renseanlæg, ligesom vi skal omlægge kloaknettet i nogle områder, så spildevandet bliver ført til hhv. Gilleleje og Helsinge Renseanlæg.

Allerede i 2020 kunne vi nedlægge Smidstrup Renseanlæg, og anlægget i Dronningmølle er lige på trapperne. Frem mod sommeren 2022 bliver renseanlæggene i Vejby, Tisvilde, Udsholt og Græsted nedlagt, og samtidig etableres fire nye ledningsstræk og fem pumpestationer, så spildevandet fra de lukkede renseanlæg kan pumpes til Gilleleje.

Rågemark Renseanlæg bliver lukket senere, da kloakkerne i området skal renoveres forinden, så vi får nedbragt mængden af uvedkommende vand i kloaknettet.

Her er en oversigt over de renseanlæg, der bliver nedlagt, samt kloakledninger der etableres i 2022.


Uvedkommende vand ved Stokkebro

Vi har undersøgt kloakstrækninger ved Stokkebro og konstateret flere utætheder. I den kommende tid renoverer vi disse, så grund- og regnvand ikke kan trænge ind.

I Stokkebro er der alene kloakeret for spildevand, men vi kan konstatere, når vi sammenholder mængden af solgt drikkevand med mængden af spildevand fra området, at der ledes meget større mængder retur, og det må skyldes utætheder i kloaknettet. Før vi har nedsat mængden af regn- og grundvand i kloakken - det, vi også kalder for uvedkommende vand -, kan vi ikke nedlægge Rågemark Renseanlæg, der efter planen skal lukkes i 2023.

Her renoverer vi

Det er primært grundejere langs de blå markeringer på kortet nedenfor, der bliver berørt af arbejdet. Er du en af de direkte berørte, vil du blive orienteret per brev.  

Vi forsøger så vidt muligt at udføre renoveringen udenfor sommerhussæsonen.

I de kommende måneder til og med april renoverer vi ledninger, stik og brønde på tilgængelige, tørre steder.

I august/september renoverer vi de resterende ledninger i de våde og lavtliggende områder.

Sådan foregår renoveringen af kloakkerne

Arbejdet bliver udført så skånsomt som muligt. Vi behøver ikke engang grave kloakledningerne op. Der bliver sat en såkaldt PVC-strømpe ind i kloakken, og når strømpen er hærdet, er ledningen tæt og så god som ny. Metoden kaldes også strømpeforing.

Enkelte steder kan det blive nødvendigt at klippe i beplantning for at få plads til maskiner og grej i højden. Her kontakter vi ejer, hvis det er muligt. Efter endt arbejde vil området blive ryddet og retableret.

Det er Firmaet VP Villy Poulsen A/S, der udfører renoveringen af kloakledningerne.

Vær opmærksom på din egen kloak

Vidste du, at du selv er ansvarlig for, at dæksel, kloak og ledninger på din grund er tætte, og at der ikke ledes regnvand til kloakken fra tag mv.?

Hvis din kloak er mere end 40 år gammel, bør du ca. hvert 10. år få foretaget en inspektion af kloakkens tilstand.

Du kan læse mere om uvedkommende vand her.


Årsafregning sendt ud – husk betaling senest 1. april

Hvis du vil undgå faktureringsgebyr på din næste regning, kan du tilmelde den til betalingsservice, e-boks eller e-regning. Læs mere her.

Hvis du vil tilmelde dig e-regning, kan du bruge vores selvbetjening. Her kan du også:

  • Se regninger og indbetalinger
  • tilmelde dig e-regning, hvis du ønsker at modtage link til din regning per mail (vær opmærksom på, at de kan lande i dit spamfilter)
  • Gennemgå vores samtykkeerklæring
  • Tilmelde betalingsservice eller kortbetaling

Kundeservice op til påske

Du kan altid kontakte vores kundeservice på telefon: 48 40 41 00 eller per mail: kundeservice@gribvand.dk.

Åbningstider i kundeservice:
Mandag – onsdag 10 - 15
Torsdag 12 - 15
Fredag 10 – 13

Vær opmærksom på, at kundeservice har meget lav bemanding i dagene før påske.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00