Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev februar 2016

Priserne 2016 – hvis din ejendom er kloakeret

I 2016 er Gribvand Spildevands pris for afledning af spildevand: kr. 53,39 inkl. moms pr. m³.

• Prisen er et variabelt bidrag, som beregnes ud fra dit vandforbrug. Prisen er reguleret med 1,6 % i forhold til 2015. Prisen dækker det spildevand, du leder ud i kloakken.

• Ud over prisen pr. m³ skal du betale et fast bidrag. Prisen i 2016 er kr. 694,04 pr. stikledning.

• Gribvand Spildevand opkræver det faste bidrag, fordi selskabet har mange faste omkostninger, der ikke er afhængige af den vandmængde, der ledes til vores renseanlæg. For at reducere udsving gøres indtægterne fra de variable bidrag mindre ved anvendelse af et fast bidrag. Det faste bidrag reguleres i henhold til gældende lovgivning.

• Virksomheder der driver erhverv på markedsvilkår og bruger over 500m³ om året, kan indgå i en trappemodel, hvor virksomhederne i år får en rabat på 12 % mod 8 % i 2015. Tilmelding skal ske på www.trappetilmelding.dk.

• Alle priser er gældende fra 1. januar 2016.

Priser 2016 - Ukloakerede ejendomme

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, betaler du i stedet for at få tømt din bundfældningstank eller samletank. Ejendomme med bundfældningstanke og enkelte ejendomme med samletanke opkræves også statsafgift for nedsivning på baggrund af afløbskode i BBR. 

Se priser vedr. vores tømningsordninger.


Kloakering af Rågeleje-Udsholt

Gribvand Spildevand A/S går her i foråret i gang med at kloakere sommerhusområderne i Rågeleje-Udsholt. Anlægsarbejdet bygger videre på de erfaringer, som selskabet har med tidligere kloakering af Sandet. Du kan følge med i planerne og læse mere om arbejdet på Gribvands hjemmeside under projekter og anlæg.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00