Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev oktober 2016

Klargøring af sommerhuset til vinteren

Det er ved at være den tid på året, hvor mange ejere begynder at overveje at lukke sommerhuset for vinteren. Ifølge Sommerhusloven må du bruge sommerhuset om vinteren til kortere ophold i perioden 1. oktober til 31. marts. Reglerne er, at man må bo og overnatte i sit sommerhus fire uger ad gangen og maksimalt i alt 13 uger i perioden.

Der er naturligvis forskel på, hvordan du gør dit sommerhus vinterklart alt efter, om du har planer om selv at benytte huset eller leje det ud i løbet af vinterhalvåret. I dette nyhedsbrev fokuserer vi på, hvad du skal tage af forholdsregler i forhold til vinteren og håndtering af vand og afløb i sommerhuset.

Der er altid risiko for frostsprængninger om vinteren. Derfor anbefaler Gribvand, at du altid lukker for vandet på hovedhanen, når du forlader sommerhuset om efteråret. Afhængigt af hvor gammelt sommerhus er, og i hvilken stand det er, skal du måske også tømme systemet for vand, før du forlader sommerhuset. Hvis rørene står fyldt med vand hele vinteren, kan vandet fryse til is, og vandrørene frostsprænge.

Det er også en god idé udover rørene at tømme vandet i:

• cisterner
• toiletter
• vaske- og opvaskemaskiner

Du kan eventuelt bruge lidt frostvæske, kalciumklorid eller snaps i afløbene som frostvæske.

Sådan gør du:

Luk for vandet og lad det løbe, indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne. Tøm og afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, da de konstant indeholder vand. Det er en god idé at pumpe luft rundt i systemet for at få det meste vand ud. Du kan dog aldrig være sikker på det hele er ude, da der stadig kan ligge vand i rørsystemet. Det er derfor vigtigt også at lukke for hovedhanen. 

Hav altid lidt varme indendørs

Hvis du ønsker at bruge sommerhuset i vinterhalvåret, behøver du ikke tømme rør osv. for vand. Sørg derimod for at huset er opvarmet, så det holdes frostfrit. Da temperaturen om vinteren kan svinge meget, er det bedst er at gøre det via termostatstyring. Forsøg at holde temperaturen på helst 10-12 grader og minimum 5 grader indendørs, da det plejer at være tilstrækkeligt til, at der ikke opstår frostproblemer. Gennem vinteren bør du løbende tjekke sommerhuset for at sikre, at det er tilstrækkeligt opvarmet. Husk også at lukke alle udendørshaner.

Luk for hovedhanen

Du bør altid lukke for vandet på hovedhanen, fordi hvis varmen svigter, kan det betyde, at rørene frostsprænges. Hvis hovedhanen ikke er lukket, risikerer du, at vandet står og fosser ud af de frostsprængte rør. Forsikringsselskabet dækker ikke, hvis der sker skader pga. for lav temperatur. I forsikringsbetingelserne står der typisk, at sommerhuset skal være tilstrækkelig opvarmet.

Tilfældigt strømsvigt kan blive dyrt

En undtagelse er dog, at frostsprængninger af rør kan måske blive dækket af forsikringen, hvis der har været et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Tilfældigt strømsvigt kan betyde, at relæet har været slukket eller, der har været en kortslutning, som har fået relæet til at slå fra. Det er dit ansvar at bevise over for forsikringsselskabet, at der har været tilfældig svigt i varmeforsyningen, hvis uheldet er ude.

Værd at huske – hvis du lejer ud i vintersæsonen

Gribskov Kommune er landets andenstørste sommerhuskommune, og det mærkes også her, at danske sommerhuse er eftertragtede, når det gælder udlejning til turister.

”Der er ingen tvivl om, at vi kunne leje endnu flere sommerhuse ud, og derfor er det også vigtigt, at man tager snakken nu om, hvorvidt man vil leje ud hele eller noget af vintersæsonen”, siger Anne-Marie von Vultejus fra Novasol. Her oplever man også en stigende efterspørgsel efter sommerhuse i vinterhalvåret fra turisterne.

Hvis man skal leje ud, er det vigtigt, at huset er grundlæggende varmt, og at der er mulighed for hurtig opvarmning, hvorfor både varmepumpe og brændeovn er en god ide, da det muliggør, at huset hurtigt kan blive varmt.

”Det kan være en god ide allerede nu at se på sæsonen, hvis man kun vil leje ud delvist og eventuelt lukke helt for sommerhuset i fx januar og februar. Grunden er, at der så skal lukkes for vandet, som man skal have en VVS-mand til at gøre, idet vi ikke må gøre det som udlejningsbureau, hvis forsikringen skal dække”, siger Anne-Marie Vultejus.

Husk: kontakt dit vandværk ang. drikkevand

Husk hvis du har spørgsmål om drikkevandet, skal du altid kontakte dit lokale vandværk og ikke Gribvand Spildevand. Find her dit lokale vandværk.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00