Gribvand lukker kl. 12 den 4/12

 

 

Om Gribvand Spildevand A/S

Gribvand A/S er en selvstændig forsyningsenhed, som er 100 procent ejet af Gribskov Kommune.

Koncernen har 23 medarbejdere og består af et driftsselskab – Gribvand Spildevand A/S – under et holdingselskab, Gribvand A/S. Begge selskaber har en bestyrelse, som består af tre medlemmer fra byrådet, to medarbejderrepræsentanter samt en ekstern repræsentant. Gribvand Spildevand A/S har derudover to forbrugerrepræsentanter.

Gribvand Spildevand servicerer i dag cirka 26.000 ejendomme i Gribskov Kommune, hvoraf knap halvdelen er sommerhuse. De ældre bydele i Helsinge, Græsted og Gilleleje er fælleskloakerede, mens nyere dele af byerne er separat-kloakerede. I sommerhusområderne langs nordkysten er der typisk kun kloakeret for husspildevand. Ca. 4000 ejendomme i kommunen er ikke kloakerede. Disse gennemgås for tiden i.f.t. kravene om renseklasser for spildevand i det åbne land.

Selskabet har 9 renseanlæg, 685 km kloakledning og ca. 240 pumpestationer, samt 950 huspumper, som drives, vedligeholdes og renoveres. Dertil kommer udbygningen af kloaknettet i forbindelse med nye kloakeringer, byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og stigende miljømæssige krav. Desuden driver selskabet en tømningsordning for bundfældnings- og samletanke.

Gribvand Spildevand arbejder hele tiden på at gavne mennesker og miljø i Gribskov Kommune.

 

 

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --