Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Tømningsordninger for samletanke og bundfældningstanke

Tømningsordningerne er obligatoriske for alle ejendomme med bundfældningstanke og samletanke. Ordningerne trådte i kraft 1. januar 2012.

 

Tømninger af alle bundfældningstanke skal foretages af:


Simon Moos A/S

Tlf. 73 15 10 30 eller E-mail   

Udenfor åbningstid (ml. kl. 17-7, fre. ml. kl. 15-7) skal du ringe på tlf. 74 41 56 80

 

Samletanke tømmes efter behov og skal tømmes af:

Svend Erik Norby.
Tlf. 48 39 23 05 eller mail  

Bundfældningstanke

Bundfældningstanke tømmes én gang årligt for helårsbeboelse og én gang hvert andet år for sommerhuse. Tømning af bundfældningstanke vil ske inden for samme periode hvert år. Du varsles 2-3 uger før tømningen af Simon Moos A/S. Det er muligt at tilkøbe en SMS- eller mail-påmindelse dagen før tømningen. Ekstra tømninger skal rekvireres hos Simon Moos A/S efter behov. Sluttømning i forbindelse med en kloakering eller etablering af en ny bundfældningstank skal fortages af Simon Moos A/S.

Lavt vandforbrug

Ejendomme med et meget lavt vandforbrug kan ansøge om dispensation. Forbruget de seneste 2 år skal være mindre end 5 m³/år. Ansøgning 

Takster

 

Takster for ordningerne fastsættes årligt i forbindelse med takstblad for Gribvand A/S. Ordningerne skal økonomisk hvile i sig selv. Taksten dækker således kun de udgifter, der er forbundet med ordningen. Den samlede udgift til en tømning består af transport, administration og behandling af slam og spildevand.

Køkkenbrønde, sivebrønde, samt spuling af rør (op til 25m) kan bestilles hos Simon Moos  A/S dagen for tømning. Simon Moos fakturerer dette direkte hos ejer. Ekstra ydelser, men ikke tømning af selve tanken, kan udføres af andre vognmænd end Simon Moos og Svend Erik Norby.

 

Bestil tømning og få overblik

 

Her kan du bestille en tømning, se hvornår din tank blev tømt sidst, eller hvornår den er planlagt til at skulle tømmes. Du kan også tilmelde mail- og sms service.

Dette kræver en kode. Med en mailservice kan du automatisk få eftersendt din tømningsrapport på mail. 

Du kan se din kode på din tømningsrapport eller tømningsvarsel, eller du kan rekvirere din kode ved at sende en mail til: . Husk at oplyse din adresse.

 

Læs gældende regulativerne her:

regulativ for bundfældningstanke og regulativ for samletanke

 

Gode råd før tømning

  • Inden tømning af tanken, skal du være opmærksom på følgende: 
  • Tanken skal være forsynet med aftageligt dæksel, der højst vejer 50 kg. Hvis tanken er etableret efter 1. jaunuar 2012 må dækslet højest veje 25 kg. Se vægten på et betondæksel her
  • Beskæring langs adgangsvej: Nogle steder kan det være vanskeligt for en slamsuger at komme frem. Derfor er det vigtigt af beplantningen langs vejen beskæres. Adgangsvejen skal være beskåret i henhold til de kommunale beskæringsregler.
  • Ejendommen skal være forsynet med husnummer.
  • Grundejere skal sikre, at der er fri adgang til tanken inden tømningen. Dækslet til tanken skal være fritlagt. Det vil sige, at dækslet skal være synligt og evt. markeret med en pind. Derudover må dækslet ikke sidde fast. Adgangen til tanken må ikke være aflåst. Området omkring dækslet skal være fri for planter, havemøbler mv.

For dæksler, der ikke er frigravet eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen, opkræves et tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som af den grund påføres tømningsordningen. Taksten for en forgæves kørsel kan ses på takstbladet.

Læs mere generelt om tømningsordninger i Danmark  i vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladdelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Miljøbeskyttelsesloven

 

 

 

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --