Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Renovering af kloakledninger i Rundinsvej, Helsinge:

 

Hvad sker der og hvor:

Gribvand Spildevand renoverer spildevands- og regnvandsledninger samt stikledninger  på en større strækning af Rundinsvej. Strækningen, det drejer sig om, er vist med rød afgrænsning på kortet.

 

Det er entreprenørfirmaet Villy Poulsen A/S, der udfører arbejdet for Gribvand Spildevand.

Der bliver ikke gravet i forbindelse med dette renoveringsarbejde.

Ledningerne renoveres med det der kaldes strømpeforing. Der trækkes en såkaldt ”strømpe” lavet af PVC ind i ledningen. Det varmes op med damp, hvorefter PVC strømpen bliver fast og lukker for utætheder og stabiliserer den eksisterende ledning.

Der vil blive kørsel og opstilling med store køretøjer i området og dermed begrænsninger for trafikken. Men de store køretøjer parkeres ikke fast på et sted. De flyttes rundt i området, som arbejdet skrider frem. Der bliver indhentet tilladelser til trafikbegrænsningerne  hos kommunen og skiltet i området.

Tidsplan:

  • Uge 10-11: Ledningerne undersøges med TV inspektion og klargøres til renoveringen
  • Uge  12-13: Hovedledningerne strømpefores
  • Uge 15-16-17: Stikledninger strømpefores (Ledning fra hovedledning til skel og til vejristbrønde) 
  • Medio juni: Renoveringen af hovedledninger og stik forventes færdig

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --