Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Lokalrådet i Annisse samarbejder med Gribvand om fremtidens klimasikring

Miljøet klimasikres, uvedkommende vand forsvinder, Arresø bliver renere, grundejerne får en fremtidssikret klimaløsning, og Gribvand Spildevand A/S sparer penge. Der er mange vindere, når Lokalrådet i Annisse og Gribvand Spildevand går sammen om at udarbejde en vejledning om frakobling af regnvand fra kloaksystemet og i stedet nedsiver det i jorden. Lokalrådet udgiver nu en vejledning for processen, som grundejerforeninger kan lade sig inspirere af.

I gennem en årrække har Lokalrådet i Annisse samarbejdet med Gribvand Spildevand og COWI om, hvordan Lokalrådet kunne udarbejde en vejledning om nedsivning af regnvand til områdets 17 grundejerforeninger, som omfatter mere end 1.000 ejendomme. De fleste er kloakeret helt tilbage i 1960’erne, hvor spildevand og regnvand oftest blev ført i samme ledninger (fælleskloak). Det har blandt andet betydet, at der under voldsom regn er kommet ikke bare kloakvand i kældre og overløb, men at også Arresø er blevet forurenet, fordi kloakrørene ikke er store nok til at rumme vandmængderne. Inspirationen kommer fra Bakkelandet, hvor 80 ejendomme allerede har frakoblet regnvandet fra kloaksystemet. Det er erfaringerne fra denne proces, som Lokalrådet i Annisse i samarbejde med Gribvand Spildevand nu har samlet i en vejledning.

Ingen skal have penge op af lommen

”Hele projektet i Annisse er startet på borgernes initiativ, fordi vi ønsker at tage et fælles ansvar. Vores mål har fra starten været at tænke i, hvad der var bedst for miljøet ud fra en samlet projektorienteret tanke. Vi glæder os selvfølgelig over, at vi sammen med Gribvand har fundet en løsning, hvor målet er, at ingen skal have mange penge op af lommen, som vi har set det i andre kommuner”, siger Jette Haugaard, der er formand for Annisse Lokalråd. Projektet får godtgørelse fra Gribvand Spildevand, der i fremtiden sparer penge. Godtgørelsen er hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

Borgernes eget initiativ

”Det har været vigtigt for os, at det er på grundejernes initiativ og eget ønske, at vi nu starter processen med at fraseparere regnvandet i Annisse. Som selskab er vi meget positive i forhold til det arbejde, der allerede er udført i Bakkelandet og ser frem til at komme i gang flere steder i Arresø oplandet. De grundejere, der går med i projektet, søger en nedsivningstilladelse hos Gribskov Kommune”, siger Henning Holm, som er ingeniør og projektleder i Gribvand Spildevand, der igennem hele processen er klar med råd til grunderejerforeningerne.

”Som grundejerforening kan det godt være svært at overskue, hvor man skal starte og ende, hvis man ønsker at klimasikre via nedsivning af regnvand. Derfor fik vi idéen til at lave en egentlig vejledning over den proces, som Bakkelandet har været igennem, og som andre grundejerforeninger står overfor. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange, når Bakkelandet allerede har draget en række erfaringer sammen med Gribvand Spildevand,” siger Jette Haugaard. Lokalrådets vejledning ligger nu færdig og kan frit benyttes af interesserede grundejerforeninger.

Vejledningen kan ses på Annisse Lokalråds hjemmeside: www.annisse.dk/lokalraadet/

Annonce i Ugeposten 

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --