Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Ledningsoplysninger

Dette er vores nye portal, hvor du selv kan søge ledningsoplysninger

Velkommen til Gribskov Kommunes Ledningsportal, som du er blevet henvist til fra LER (Ledningsejerregisteret). Hvis du ikke er blevet henvist fra LER, bedes du gå til LER for at udføre en officiel forspørgsel.

Med Gribskov Kommunes Ledningsportal er det muligt at printe en ledningsplan uden at kontakte Vej og Teknik. Gribskov Kommune har registreret afløbsledninger og lyslederkabler i hele kommunen samt vandforsyningsledninger i Udsholt-området.

Vær opmærksom på at ledningsoplysninger stadig skal rekvireres via LER (Ledningsejerregistret), mens tilladelse til gravning i offentlig vej skal indhentes via WebGT på hjemmesiden vejsektoren. Hvis der ønskes hjælp kan Team Vej hos Gribskov Kommune kontaktes på tlf. 72 49 60 00.

Adgang til kortet sker ved at klikke her - der kan desværre være lang svartid på kortet, så hav lidt tålmodighed og læs gerne nedenstående information om kortet.Vigtig information om brug af ledningsoplysninger

Der må ikke graves uden gældende ledningsplaner ved hånden!
Oplysninger er kun gældende 30 dage fra udskrift
Gribvand Spildvand A/S ledninger skal respekteres i henhold til norm 475 "etablering af ledningsanlæg i jord"

Anmeldelse af beskadigede ledninger

Ved beskadigelse af offentlige spildevandsledninger kontaktes Gribvand Spildvand A/S på telefon 48 40 41 00 eller mail:

Hvad vises på ledningskortet?

Kortet viser de offentlige afløbsledninger og -brønde  i hele kommunen. Ved etablering af nye ledninger og brønde kan der gå op til 3 måneder, inden ledningerne er registreret på ledningskortet. Derfor skal graveaktøren vise almindelig agtpågivenhed og være opmærksom på, om der har været gravet for nyligt i området, eller om ledingsplanerne ikke stemmer overens med virkeligheden.
Ved den mindste tvivl om hvorvidt ledningsplanerne muligvis er forældede, skal der rettes henvendelse til Gribvand Spildevand A/S på telefon 48 40 41 00.

Hvilke informationer er angivet?

  • For ledninger er angivet dimension, og hvilket materiale ledningen er lavet af (f.eks. beton)
  • For brønde er angivet vejledende koter i meter for top og bund af brønden
  • Stikledninger er kun vist enkelte steder
  • Projekterede ledninger er ikke vist
  • Ledninger er digitaliseret ind efter signalerede dæksler og analoge kort, og placering af ledninger er vejledende med +/- 1 m’s nøjagtighed og er derfor ikke målfaste.
  • Koter er angivet i DVR90 og koordinatsystem i EUREF89.

Sådan bruger du kortet

Adgang til kortet fås ved at klikke på linket her
Først ses et oversigtkort uden angivelser af ledninger og brønde.
For at finde ledningsoplysninger søges på adresser eller ved zoome ind i kortet. Ved adressesøgning klikkes på "Søg..." i den øverste menubjælke og derefter på "Adresse". Herefter vælges vejnavn fra listen eller man kan skrive de første bogstaver i adressen og derefter skrive eller vælge husnummeret.

Alternativt zoomes og navigeres i kortet ved hjælp af navigationsknapperne. Ved at zoome ind, vil flere og flere detaljer blive synlige på kortet. Det er også muligt at indstille en fast kortskala ved hjælp af knappen "1: ".
Når det rigtige kortudsnit er fundet, kan kortet printes ud ved at klikke på "Kortfunktioner" i øverste menubjælke og på "Udskriv kort".
I den fremkomne dialogbox er det muligt at vælge målforhold og papirstørrelse samt at skrive en kort tekst.
Udskrift sker ved at klikke på "Dan Plot". Kortet vil blive printet som en pdf-fil, hvilket kræver installation af Acrobat Reader på egen PC. • (Hent programmet her)

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --