Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Aflæsning på renseanlæg

Modtagelse af spildevand og spildevandslam på Helsinge Renseanlæg

Modtagelse af spildevand og spildevandsslam sker kun på Helsinge Renseanlæg. Modtagestationen på Udsholt Renseanlæg er lukket, da den gav ustabil drift af renseanlægget og lugtgener for naboerne.

Modtagelsen sker som udgangspunkt inden for åbningstiden. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for aflæsning uden for åbningstiden.

Se regler for aflæsning af spildevand og spildevandsslam her.

Særligt kan fremhæves:

  • at spildevand og spildevandsslam fra virksomheder ikke må aflæsses uden forudgående aftale med personalet på renseanlægget
  • at man ikke må aflevere fedt fra fedtudskillere
  • at man skal aflevere sedler på renseanlægget med oplysninger om det spildevand og spildevandsslam, der afleveres
  • at entreprenøren skal oplyse grundejer om at behandlingsbidrag opkræves særskilt (og ikke er inkluderet i entreprenørens pris).

Takster for behandling af spildevand og spildevandsslam opkræves i.h.t. Takstblad. Taksten/prisen revideres én gang årligt. Opkrævning for spildevandstanke inden for Gribskov Kommune sker direkte hos grundejer, mens opkrævning for andet slam faktures hos entreprenøren.

Spildevand og spildevandsslam modtages ikke fra andre kommuner.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Finn Tom Sørensen, telefon 48 40 41 00 eller

Her er skema til registrering af entreprenører, der kører spildevand, spildevandsslam, septikslam eller samletank. Det udfyldte skama fremsendes til Finn Tom Sørensen, Renseanlæg, Skovgårdsvej 1, 3200 Helsinge

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --