Kundeservice har lukket fredag den 23/10

 

 

Uvedkommende vand - private grunde.

Mængden af uvedkommende vand i spildevandsledningerne skal nedbringes.

Gribvand Spildevand undersøger derfor grundejernes kloakforhold. Vi lokaliserer utætte kloakker og husstande, der fejlagtigt har koblet regnvand på spildevandskloakken.

I januar 2020 blev der udsendt varselsbreve til 323 private ejendomme, beliggende syd for Savværksvej og vest for Højbro Å i Vejby Strand. Der er blevet undersøgt 305 ejendomme og 28 af disse havde en eller flere fejlkoblinger.

I 2019 er undersøgelsen af 1035 ejendomme i Stokkebro området færdiggjort. Ca. 10% af de undersøgte ejendomme har fejlkoblinger i form af tilsluttede dræn- og/eller regnvandsledninger til spildevandskloakken. Der kan også være tale om indsivning af grundvand i utætte brønde eller stikledninger på grunden. I efteråret 2019 har Gribvand A/S sendt breve og dokumentation til ejerne af de fejlkoblede ejendomme.

Udover at undersøge private ejendomme for fejlkoblinger, er vi i gang med at undersøge Gribvands egne spildevandsledninger for utætheder og fejlkoblinger. I første omgang har vi fokus på pumperne og ledningerne der leder spildevandet til Stokkebro Renseanlæg. 

Artikel Ugeposten oktober 2018

Sådan foregår det:

Vores entreprenør, gennemgår ejendommen og tjekker følgende:
    • Er der rindende klart vand i kloakledningen fra ejendommen ved vores stikledning i skel
    • Er der forbindelse fra tagnedløb eller befæstede arealer til vores stikledning i skel. Der hældes vand eventuelt med sporstof i tagrender og brønde på grunden.

Det er entreprenør Flemming Westring Sørensen, som udfører arbejdet. Han ringer på inden han går i gang, men du behøver ikke være hjemme for at han kan undersøge forholdene hos dig.
Grundejere med ejendomme, hvor der er ulovlige tilledninger eller uacceptabel indsivning, får besked fra Gribvand og efterfølgende et påbud fra Gribskov kommune, om at få afkloblet eller udbedret utætheder.

Tilsætning af vand i brønd på privat grund.

Sporstof fra tagrende med tilløb til skelbrønd.

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --