Lukket i uge 30

 

 

 

Håndværkerfradrag

Fradraget blev gjort permanent fra 2018 og frem.

Du kan blandt andet få fradrag for installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Hvis du vil vide mere om håndværkerfradrag kan du gå ind på SKAT's hjemmeside.