Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Gæster fra hele verden besøger Helsinge Renseanlæg

 

Det er den miljøvenlige slambehandling på Helsinge Renseanlæg, der har vakt international interesse. Særlig det at behandlingen både forbedrer slamkvaliteten og samtidig afvander slammet uden brug af energi og kemikalier. Slammineraliseringsanlægget omdanner slammet til et brugbart gødningsprodukt til stor fordel for landbruget. Anlægget er nu også som et af de første i Danmark forsynet med en omlasteplads med drivhusoverdækning. Slammet graves og placeres på omlastepladsen, indtil det spagnumlignende slam genanvendes i landbruget i august og september.

Miljømæssig god og fremtidssikret løsning

”Slammineraliseringsanlægget er en fremtidssikret og miljømæssig rigtig god løsning, fordi vi her bruger naturens egne virkemidler. Der er heller ingen lugtgener, og slammet kan senere genanvendes som gødning på markerne. Vi er selvfølgelig stolte af, at folk fra hele verden mener, at vi gør det rigtige og viser naturligvis gerne anlægget frem”, siger ingeniør Henning Holm i Gribvand Spildevand. De internationale gæster er mest ingeniører og eksperter, som gerne vil have et lignende miljømæssigt og økonomisk godt anlæg til deres land.

Et af verdens bedste anlæg

Der findes i dag over 1.000 slammineraliseringsanlæg rundt om i Europa, og omkring 20 % af spildevandsslammet i Danmark afvandes i dag på denne måde. Det er Orbicon (tidligere Hedeselskabet), som er førende i verden med hensyn til slammineralisering, der står bag anlægget på Helsinge Renseanlæg.

”Der er meget stor international interesse for anlægget i Helsinge, og det bliver som et af de bedste i verden ofte brugt som demonstrationsanlæg. Derudover er vi sammen med Danmarks Tekniske Universitet i gang med et forskningsprojekt med fokus på slammineralisering i en klimafaglig sammenhæng”, siger Steen Nielsen, produktchef i Orbicon.

Helsinge Slammineraliseringsanlæg blev sat i drift i 1996 og er med sine 14 bassiner og drivhus til opbevaring af færdigbehandlet slam et af de største anlæg i Europa. Der behandles årligt cirka 600 tons slamtørstof på slammineraliseringsanlægget på Helsinge Renseanlæg.

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --