Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Om kloaksystemet

Gribvand A/S er en driftsvirksomhed, der har til opgave at transportere og rense spildevand fra huse og virksomheder i kommunens kloakerede områder.

Inden for Gribskov Kommune har vi: 9 renseanlæg, 850 km kloakledning, 37.800 stik, 7.100 brønde, 77 spildevandsbassiner, 220 pumpestationer og 39 overløb.

Servicemål for spildevandsområdet er blandt andet:

  • at opretholde en sikker og stabil spildevandsafledning for alle ejendomme i kloakerede områder
  • at vælge de miljømæssigt bedste løsninger inden for de givne økonomiske rammer
  • at leve op til de krav der er til vandløb og søer og at sikre et spildevandssystem, der værner om kommunens miljø og natur
  • at sikre at sanering og nyanlæg er til mindst mulig gene for borgere, grundejere og turister i kommunen
  • at sikre at kommunens afløbssystem bliver drevet og vedligeholdt på en teknisk og økonomisk optimal måde

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --