Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg

Arbejdet med nedlæggelsen af anlægget og etablering af ny pumpestation på Smidstrup Renseanlæg startede i sommeren 2019.

December 2020 startede selve nedbrydningen af den indvendige beton i den gamle tank, så denne kan ombygges til regnvandsbassin. Vi beklager den støj dette medførte.

Spildevandet pumpes via en ny kloakledning anlagt i 2019-20 til nyt renseanlæg i Gilleleje, hvor det rensens inden det udledes til Kattegat.
I forbindelse med renseanlæggets nedlæggelse idriftsættes en ny pumpestation, og den gamle procestank bevares og udnyttes til opmagasinering i tilfælde af kraftig regn.

Brev sendt til anlæggets naboer oktober 2020. 

November - Der graves sand op fra tanken.

Januar 2020

Pumpestationen er nu sat.

Der nedsat spuns i hullet til den nye pumpebrønd.

Trykledningen fra Smidstrup til Pårup er klar til nedgravning.

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --