Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Kommende havledning

November 2020 blev det sidste af havledningen lagt.

Etape 3. Ledningen fra Parkvej langs stien/Søborg kanal som udføres med Styret Underboring er i gang.

Oktober 2020

Gravearbejdet til havledningen er i gang.

Entreprenøren Munck har etableret de første 108 m. ledning på land. Og er nu i gang med reetablerer og genplante marehalmen, efter gravearbejdet på stranden. 

Graveskibet afventer at vejret arter sig, så gravearbejdet på havet kan påbegyndes.

 

Havledningsstrækningen på land fra rundkørslen ved Gilleleje Station til Gilleleje Renseanlæg på Idrætsvej udføres i 3 etaper.

1 etape: opstart sidst i August og forventes afsluttet i uge 39
2 etape: forventet opstart i uge 40 og  afsluttes i uge 42
3 etape: forventet opstart i uge 43 og afsluttes i uge 46

Etableringen af ledningen vil bliver udført som Styret Underboring.

Oktober 2020 Havledningen klargøres.

25. juni 2020
Ledningen på stranden er nu fjernet. Den er trukket mellem Alfavej og Gilleleje Stationsvej. Nordkysten går nu i gang med at krydse banen. Tirsdag d. 30. juni forventes føringsrøret lagt under banen. Se foto fra arbejdet her: Styret Underboring af havledning

Juni 2020

 

Artikel Sjællandske Nyheder

Gribvand er gået i gang med at forbedre den kommende havledning, der skal pumpe 100 l/s renset spildevand ud i havet vest for Gilleleje Havn. Projektet er opdelt i tre etaper.

Første etape af projektet er ledningen fra rundkørslen hvor banen krydser Kastanie Allé og op til Alfavej hvor havledningen starter. Etape 2 er ledningen fra banen til Gilleleje renseanlæg og etape tre er selve havledningen, hvor anlægsarbejdet går i gang 1. september.

Ledningen på stranden vedr. etape 1. (På fotoet er vist den svejste ø 400 trykledning på Vest stranden i Gilleleje) Ledningen er fjernet tirsdag d. 23. juni. Nordkysten, der er entreprenør på opgaven borer d. 18. og 19. juni. Mandag den 22. rimer de og d. 23. juni trækkes røret til Stationen.

 

 

Den kommende ledning som skal 400 meter ud i havet vest for Gilleleje havn, vil udlede det rensede spildevand fra Gilleleje renseanlæg med virkning fra omkring årsskiftet 2020/2021. Spildevandet vil være renset for organisk stof og næringssalte i henhold til de indsatsplaner for forbedring af havmiljøet, til gavn for naturen og brugere af havet. Særligt er havledningens udløbspunkt 400 meter ude i havet blevet analyseret i forhold til badevandskvaliteten, både den kystnære kvalitet hvor badegæster almindeligvis bader og kvaliteten længere ude, hvor f.eks. vindsurfere dyrker deres sport. Analyserne viser, at badevandskvaliteten vil være upåvirket af udledningen af det rensede spildevand. 

Rensning af spildevandet på Gilleleje renseanlæg vil i løbet af få år også omfatte spildevandet fra renseanlæggene i Dronningmølle, Smidstrup, Udsholt, Stokkebro, Tisvilde, Græsted og Vejby, som tages ud af drift. Disse mindre renseanlæg udleder det rensede spildevand lokalt til vandløb og kysten, så den forbedrede spildevandsrensning på Gilleleje renseanlæg medvirker således til en forbedring af forholdene de steder, hvor de mindre renseanlæg i dag udleder. 

Udledningen fra Gilleleje Renseanlæg sker i dag til Søborg Kanal, der løber gennem Gilleleje Havn og videre ud i Kattegat. Havledningen vil derfor føre spildevandet udenom havnen, hvilket vil forbedre vandkvaliteten i havnen, særligt om sommeren hvor temperaturen er høj. Dog vil en mindre del af spildevandsmængden under regn blive udledt til Søborg kanal og dermed Gilleleje Havn, men i tørvejr vil spildevandet blive ledt udenom havnen. 

Pressemeddelelse december 2019

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --