Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Svovlbrinte problematik

I forbindelse med den generelle udvikling af spildevandsforholdene frakobles en stadig større del af regnvand/overfladevand fra spildevandet, hvorved fortyndingen af spildevand formindskes. Samtidig kloakeres stadigt flere ejendomme i tyndt befolkede og spredte bebyggede landområder, hvilket resultere i lange trykledninger med deraf lange opholdstider under iltfrie forhold. Den derved øget koncentration af organisk stof, og den tilsvarende forøget opholdstid under iltfrie forhold, er gunstig for udvikling af svovlbrinte og svovlsyre, som virker ætsende på beton og metaller.  Konsekvenserne er omkostningstunge, og giver store udfordringer for arbejdsmiljøet.

 

Gribvand har forsøgt at formindske problemets omfang ved at tilsætte kemikalier, men det har vist sig at være en meget dyr løsning. Gribvand har i stedet er installeret en række kompressorbrønde, hvormed der tilsætte luft til spildevandsledningerne, således at svovlbrinteskabende bakterier udkonkurreres.

 

Status for projektet er, at kompressor brøndene er sat i drift, og nu skal det registreres ved overvågning, om tilsætningen af luft virker, eller om der eventuelt skal tilsættes mere luft.  

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --