Vi har lukket d. 14. maj

 

 

 

Havledning

Gribvand har etableret havledning, som skal pumpe 100 l/s renset spildevand ud i havet vest for Gilleleje Havn.

Havledningen er lagt 400 meter ud i havet vest for Gilleleje havn, og udleder det rensede spildevand fra Gilleleje renseanlæg med virkning fra medio 2021. Spildevandet er renset for organisk stof og næringssalte i henhold til de indsatsplaner for forbedring af havmiljøet, til gavn for naturen og brugere af havet. Særligt er havledningens udløbspunkt 400 meter ude i havet blevet analyseret i forhold til badevandskvaliteten, både den kystnære kvalitet hvor badegæster almindeligvis bader og kvaliteten længere ude, hvor f.eks. vindsurfere dyrker deres sport. Analyserne viser, at badevandskvaliteten vil være upåvirket af udledningen af det rensede spildevand. 

Rensning af spildevandet på Gilleleje renseanlæg vil i løbet af få år også omfatte spildevandet fra renseanlæggene i Dronningmølle, Smidstrup, Udsholt, Stokkebro, Tisvilde, Græsted og Vejby, som tages ud af drift. Disse mindre renseanlæg udleder det rensede spildevand lokalt til vandløb og kysten, så den forbedrede spildevandsrensning på Gilleleje renseanlæg medvirker således til en forbedring af forholdene de steder, hvor de mindre renseanlæg i dag udleder. 

Udledningen fra Gilleleje Renseanlæg skete tidligere til Søborg Kanal, der løber gennem Gilleleje Havn og videre ud i Kattegat. Havledningen vil derfor føre spildevandet udenom havnen, hvilket vil forbedre vandkvaliteten i havnen, særligt om sommeren hvor temperaturen er høj. Dog vil en mindre del af spildevandsmængden under regn blive udledt til Søborg kanal og dermed Gilleleje Havn, men i tørvejr vil spildevandet blive ledt udenom havnen. 

Projektet blev opdelt i tre etaper:
Etape 1. er ledningen fra rundkørslen hvor banen krydser Kastanie Allé og op til Alfavej hvor havledningen starter.
Etape 2. er ledningen fra banen til Gilleleje renseanlæg.
Etape 3. er selve havledningen.

Pressemeddelelse december 2019

Artikel Sjællandske Nyheder

November 2020 blev det sidste af havledningen lagt.

Etape 3. Ledningen fra Parkvej langs stien/Søborg kanal som udføres med Styret Underboring

Oktober 2020

Gravearbejdet til havledningen blev sat i gang.

Entreprenøren Munck etablerede de første 108 m. ledning på land, og reetablerede og genplantede marehalmen, efter gravearbejdet på stranden. 

Graveskibet afventede at vejret arter sig, så gravearbejdet på havet ku påbegyndes.

 

Havledningsstrækningen på land fra rundkørslen ved Gilleleje Station til Gilleleje Renseanlæg på Idrætsvej blev udført i 3 etaper.

1 etape: opstart i august og afsluttet i september
2 etape: opstart i september og afsluttet i oktober
3 etape: opstart i oktober og afsluttet i november

Etableringen af ledningen blev udført som Styret Underboring.

Oktober 2020 havledningen klargøres.

25. juni 2020
Ledningen på stranden blev fjernet. Den blev trukket mellem Alfavej og Gilleleje Stationsvej. Den 30. juni har Nordkysten lagt føringsrøret under banen. Se foto fra arbejdet her: Styret Underboring af havledning

Juni 2020

 

Artikel Sjællandske Nyheder

Ledningen på stranden vedr. etape 1. (På fotoet er vist den svejste ø 400 trykledning på Vest stranden i Gilleleje)

 

Pressemeddelelse december 2019

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --