Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Renovering af kloakker i Stokkebro

Februar 2022 påbegyndes renovering af kloakledninger i Stokkebro området.

Formålet

Formålet med renoveringen er at få nedbragt mængden af regn- og grundvand, der løber til kloakkerne. Før denne mængde er reduceret kan Stokkebro renseanlæg ikke lukkes, som det er planlagt til i 2023. Spildevandet skal derefter pumpes til Gilleleje renseanlæg. Renoveringen vil også medvirke til at begrænse overløb af spildevand blandet med regn/grundvand til åer, søer og havet.

Renovering

Ca. 2 km. kloakledning bliver renoveret. Arbejdet bliver udført så skånsomt som muligt. Det er nemlig muligt at renovere kloakledningerne uden at grave op. Der bliver sat en såkaldt PVC-strømpe i indvendigt fra. Når strømpen er hærdet, er ledningen tæt og så god som ny. Enkelte steder kan det blive nødvendigt at klippe i beplantning, for at få plads til maskiner og grej i højden. Her kontakter vi ejer, hvis muligt. Alle steder bliver ryddet og retableret efter arbejdet.

Det er Firmaet VP Villy Poulsen A/S, der renoverer kloakledningerne for Gribvand.

Tidsplan

Vi forsøger, så vidt muligt, at udføre renoveringen udenfor ”sommerhussæsonen”.
Februar – april 2022: Renovering af ledninger/stik/brønde på tilgængelige, tørre steder.

I uge 11 den 14. marts starter entreprenøren med at klargøre ledningerne, det vil sige, spule, rense og lave TV-inspektion af ledningerne. Denne del af arbejdet forventes at vare 3 uger. Herefter får vi overblik og kan fastlægge omfanget af renoveringen. Tidspunktet for udførelsen af renoveringen bliver fastlagt herefter.

August/september 2022: Renovering af resterende ledninger i de våde og meget lave områder.

Det kan du forvente:

Forud for arbejdet er skiltning godkendt hos politi og vejmyndighed.
Berørte grundejere informeres pr. brev.
Vi kommer til at fylde lidt på vejen – men gør, hvad vi kan for at genere mindst muligt.
Der kan forekomme støj fra arbejdet ifm. åbning og lukning af kloakdæksler, renovering af brønde.
Hvis nødvendigt for at få adgang til dæksler og brønde, vil vi gå ind i haverne 
Når du møder os derude, er du velkommen til at spørge til arbejdet eller andet.

Advisering 

Gennemførelse af strømpeforing kan være vejrafhængigt. Derfor kan der forekomme ændringer med hensyn til tidspunkter for undersøgelser og varighed af  strømpeforingen.
Når ledninger bliver tætnet med strømpeforing kan det give anledning til lokalt højere grundvandsstand ved og omkring ledningen. Det skal du som grundejer eller i grundejerforeningen selv håndtere. 

Har du spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte entreprenør VP Villy Poulsen A/S v. Hans Bodilsen, tlf. 2760 6778.
Kontaktperson i Gribvand er: Anne Grethe Lindholm, mob. 4840 4112.

 

Markeret område med blå og turkis renoveres.

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --