Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

Regler om fradrag for grundforbedring

Ifølge Lov om vurdering af landets faste ejendomme skal der ved vurderingen af grundværdien gives fradrag for forbedringer, der bevirker en stigning i grundværdien, hvad enten forbedringerne består i kapitalanvendelse eller i ejers arbejde. Reglerne er forholdsvis detaljerede, og det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvorvidt en udgift kan fratrækkes i grundværdien, som en forbedring. Blandt andet kan udgifter til kloakering i nogle tilfælde medføre fradrag i grundværdien. Ved kloakering er det som udgangspunkt alene udgifterne til anlæg uden for ejendommen, der berettiger til fradrag, med mindre udgiften hertil indeholdes i ydelser der beregnes efter vandforbrug. Udgiften kan alene fratrækkes, såfremt dette medfører en stigning i grundværdien.

SKATs beskrivelse af reglerne i hovedtræk kan læses på Skats hjemmeside.

Gribvand Spildevand har ingen kompetence eller noget grundlag for at vurdere den enkelte grundejers mulighed for at opnå fradrag. Vi henviser derfor den enkelte grundejere til at søge yderligere oplysninger på SKATs hjemmeside på det link, der er givet ovenfor.

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --