Vi har lukket d. 15. juni og 16. juni har vi åbent mellem kl. 10-13

 

 

 

Velkommen til Forbrugervalg 2021
hos Gribvand Spildevand A/S

 

Få indflydelse på fremtiden
– stil op til bestyrelsen i Gribvand Spildevand A/S 

Spildevand, kloakker og rensningsanlæg er en del af samfundets infrastruktur. Den har du nu mulighed for at få indflydelse på som kundernes repræsentant i bestyrelsen i Gribvand Spildevand. Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen for perioden 2022 - 2026.

Du kan stille op til valget, hvis du opfylder disse krav:

 • Du er myndig
 • Du er ikke under værge- eller samværgemål
 • Du skal anbefales skriftligt af 10 personlige stillere, der er myndige og ikke er en del af din husstand
 • Du skal meddele og registrere dit kandidatur og anbefalingen fra de personlige stillere til Gribvand Spildevand senest den 10. august 2021 kl. 16.00 på https://stemonline.dk/gribvand
 • For at være valgbar må du ikke have gæld til forsyningen, som er overdraget til inddrivelse hos SKAT
 • Det er ikke er en forudsætning, at du er kunde hos Gribvand Spildevand

I august offentliggør Gribvand Spildevand navnene på kandidaterne til Forbrugervalget på selskabets hjemmeside og i september afholdes borgermøde, hvor de opstillede kandidater deltager. Tidspunkt borgermødet annonceres på hjemmesiden og i lokale medier.

Selve valget finder sted fra den 3. september 2021 og stemmer skal være selskabet i hænde senest den 30. september 2021 kl. 16.00. Alle myndige borgere i Gribskov Kommune kan afgive deres stemme.

Valgprocessen:

 • Fra 9. juni 2021 - Kandidater kan melde deres opstilling
 • 10. august 2021 kl. 16.00 - Sidste frist for at meddele kandidatur
 • Medio august 2021 - Gribvand Spildevand offentliggør navnene på kandidaterne til Forbrugervalget på selskabets hjemmeside
 • I september 2021 – Mød kandidaterne på borgermøde.  Tidspunkt annonceres på hjemmesiden og i lokale medier.
 • 3. september 2021 - Stemmesedler til brug ved fysisk afstemning eller til afgivelse af brevstemme kan afhentes hos Selskabet eller rekvireres på e-mail.
 • 3. - 30. september 2021 – Borgerne kan afgive deres stemme
 • Primo oktober 2021 – Valgresultatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside og i lokale medier.

Få mere information

Du kan læse mere om valget og valgreglerne i valgregulativet her.

Er du i tvivl eller har spørgsmål til Forbrugervalget 2021, er du velkommen til at kontakte Kundeservice hos Gribvand Spildevand i åbningstiden på tlf. 48 40 41 00 eller skrive en mail til:

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

 • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
 • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
 • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --