Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Elforbrug til huspumpe

Siden for indberetning af strømforbrug på huspumper på Sandet er pt lukket.

Der er pr. 1. februar lukket for indberetning af strømforbruget for 2020, da årsopgørelsen for 2020 er under udarbejdelse. Ifølge udtræk har 450 af de ca. 900 grundejere i området indberettet deres forbrug, hvoraf 20-30 indberettede tal efterbehandles, da der er tvivl om deres korrekthed.Derudover har Gribvand, efter dialog med borgere, opdaget en håndfuld ejendomme hvor bimåleren sidder i et aflåst skab på grunden, som Gribvand har nøgle til. Disse vil Gribvand årligt tage ud og aflæse samt indberette.
I forbindelse med kompensation af elforbrug på huspumper, har Gribvand i år genberegnet prisen på el, for at sikre at ejere af ejendomme med huspumper bliver korrekt kompenseret. For året 2020 er den gennemsnitlige elpris for pumpestationer 1,9866 DKK/kWh. Denne pris rundes op til 2 DKK/kWh, som vi vil bruge til at kompensere det indberettede forbrug med. Elprisen vil blive genberegnet i 2022, inden afregning for 2021.

I september 2021 vil der blive åbnet for indberetning af strømforbruget for 2021.

Gribvand udsender i slutningen af året en påmindelsesbesked.
Har du ikke nået at indberette dit forbrug for 2020, vil du stadig blive kompenseret, så længe du aflæser din måler og indberetter strømforbruget inden for de næste 3 år.

Hvert år, helst i december, men ellers når du i efteråret lukker sommerhuset for vinter, aflæses elforbruget på huspumpens bimåler, og indberettes sammen med adresse og dato for måleaflæsning. Derefter vil du blive kompenseret på din årsregning i april det efterfølgende år. Kompensationen vil ske efter en takst, som er godkendt af Gribvands bestyrelse, og lovgivningsmæssigt kontrolleret af Byrådet i Gribskov Kommune. 

Artikel i Grundejerforeningen Sandets medlemsblad.

Gribvand er blevet anmodet om at skærpe sikkerheden omkring indberetning af El-forbrug til huspumper på Sandet. Grundejerne på Sandet skal derfor ved indberetning indtaste kundenummer som identifikation. Kundenummeret står på regningen fra Gribvand. 

Der arbejdes fortsat på en NemID integration, men det er desværre mere kompliceret end først antaget. 

Dit kundenummer

(7 cifre) finder du på din regning, øverst i højre hjørne under vores åbningstider. Har du Betalingsservice kan du finde vores regning som bilag på Betalingsoversigten fra din bank. Du er velkommen til at kontakte vores Kundeservice som også kan oplyse kundenummeret.
Tlf. 4840 4100 Mail: Kundeservice@gribvand.dk  

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --