Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Elforbrug til huspumpe

Gribvand er blevet anmodet om at skærpe sikkerheden omkring indberetning af El-forbrug til huspumper på Sandet. Grundejerne på Sandet skal derfor ved indberetning indtaste kundenummer som identifikation. Kundenummeret står på regningen fra Gribvand. 

Artikel i Grundejerforeningen Sandets medlemsblad.

Hvert år, helst i december, men ellers når du i efteråret lukker sommerhuset for vinter, aflæses elforbruget på huspumpens bimåler, og indberettes sammen med adresse og dato for måleaflæsning. Derefter vil du blive kompenseret på din årsregning i april det efterfølgende år. Kompensationen vil ske efter en takst, som er godkendt af Gribvands bestyrelse, og lovgivningsmæssigt kontrolleret af Byrådet i Gribskov Kommune. 

Har du ikke nået at indberette dit forbrug for 2020, vil du stadig blive kompenseret, så længe du aflæser din måler og indberetter strømforbruget inden for de næste 3 år.

Spørgsmål til processen kan rette til Sebastian Buss Mail: sb@gribvand.dk tlf.:48404188.

Der arbejdes fortsat på en NemID integration, men det er desværre mere kompliceret end først antaget. 

Dit kundenummer (7 cifre) finder du på din regning, øverst i højre hjørne under vores åbningstider. Er du tilmeldt betalingsservice er dit kundenummer en del af dit lange aftalenummer og starter ved det første 1-tal og 7 cifre frem ex 022000123456700. Du er velkommen til at kontakte vores Kundeservice som også kan oplyse kundenummeret. Tlf. 4840 4100 Mail: Kundeservice@gribvand.dk  

 


Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --