Gribvand Spildevand - Nyhedsbrev august 2020

Halvdelen af det nye rensningsanlæg i Gilleleje står færdigt - og er taget i brug

Al spildevandet fra Gilleleje bliver nu renset på den nybyggede procestank på Gilleleje renseanlæg. I løbet af de næste to måneder bliver det, der står tilbage af det gamle anlæg, revet ned. Derefter bliver endnu en procestank bygget, som vil kunne tages i brug tidligt forår 2021. Fra 2023 vil al kommunens spildevand blive renset på henholdsvis Gilleleje og Helsinge rensningsanlæg – grundet Covid-19 er projektet forlænget en anelse.

Du kan læse mere om Gilleleje Rensningsanlæg her.


Øvrige anlægsprojekter

  • På grund af kloakproblemer under massive regnskyl er vi ved at omlægge en spildevandsledning i Græsted Park. Der er indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Nordkysten, og ledningen bliver anlagt i september måned.
  • Regnvandsledning ved Græsted Vænge skal afkobles, og vi er i gang med forarbejdet dertil.
  • På en række veje langs Tinkerup Å har vi været ude og foretage en række undersøgelser på spildevandsledningerne. I forbindelse med de massive regnskyl sidste år oplevede sommerhusområdet opstuvning af spildevand, så de ikke kunne trække ud i toiletterne. For at imødegå problemet er vi i gang med at strømpefore utætte spildevandsledninger. Første del af arbejdet blev foretaget i uge 26, og den sidste del bliver klaret i september måned.
  • I løbet af de kommende år skal kommunens 7 mindre renseanlæg nedlægges. I efteråret bliver Dronningmølle og Smidstrup renseanlæg nedlagt, og senest primo 2021 vil spildevandet herfra blive koblet på anlægget i Gilleleje. Samtidig bliver opgaven med at nedlægge tre renseanlæg sendt i udbud. Her er tale om anlæggene i Tisville, Vejby og Udsholt, og dertil kommer anlæggelse af manglende spildevandsledninger og nye pumpestationer, som skal etableres i løbet af 2021. Nedlægningen af renseanlæggene i Græsted og Stokkebro bliver udbudt i løbet af 2021, og arbejdet hermed skal foregå i 2022.

Tømningsordning – her skal du henvende dig

Det har været en travl sommer med mange henvendelser vedrørende tømning. Flere sommerhusejere har været i tvivl om, hvad de skal gøre, når de kommer til sommerhuset, og der er brug for en tømning. Det afhænger da også af, om der er tale om en samletank eller en bundfældningstank:

Har du en samletank, skal du kontakte: Svend Erik Norby, T: 4839 2305, E: svend.e.norby@gmail.dk

Har du en bundfældningstank, skal du kontakte: Simon Moos A/S, T: 7315 1034, E: septikordning@simonmoos.com

Fra januar skifter vi leverandører, da tømningsordningen har været i udbud. Den nye leverandør på bundfældningstanke vil fremgå her, hvor du altid kan finde nyeste information om tømningsordningen. Svend Erik Norby fortsætter som leverandør på tømning af samletanke.


Inddrivelse – hvis regningen ikke bliver betalt

1. januar 2020 blev det muligt for forsyningsselskaber at benytte privat inkasso i stedet for SKAT. Det har vi valgt at gøre med det formål at udnytte vores ressourcer mere effektivt.
Det vil stadig være Gribvand Spildevand, der sender rykker 1 og 2 ud samt ringer vores kunder op, men hvis regningen stadig ikke bliver betalt, bliver sagen sendt videre til den private inkasso Kredinor.

Du kan læse mere om regninger og inddrivelse her.

Med venlig hilsen
GribVand Spildevand

Gribvand Spildevand A/S  •  Holtvej 18C  •  3230 Græsted  •  Kundeservice@gribvand.dk  •  Telefon 48 40 41 00