I forbindelse med udsendelse af

årsafregninger åbner vi telefonen

kl. 9-15 mandag til torsdag og

kl 9-13 fredag

 

 

 

Om Gribvand Spildevand A/S

Gribvand A/S er en selvstændig forsyningsenhed, som er 100 procent ejet af Gribskov Kommune.

Koncernen har 23 medarbejdere og består af et driftsselskab – Gribvand Spildevand A/S – under et holdingselskab, Gribvand A/S. Begge selskaber har en bestyrelse, som består af tre medlemmer fra byrådet, to medarbejderrepræsentanter samt en ekstern repræsentant. Gribvand Spildevand A/S har derudover to forbrugerrepræsentanter.

Gribvand Spildevand servicerer i dag cirka 26.000 ejendomme i Gribskov Kommune, hvoraf knap halvdelen er sommerhuse. De ældre bydele i Helsinge, Græsted og Gilleleje er fælleskloakerede, mens nyere dele af byerne er separat-kloakerede. I sommerhusområderne langs nordkysten er der typisk kun kloakeret for husspildevand. Ca. 4000 ejendomme i kommunen er ikke kloakerede. Disse gennemgås for tiden i.f.t. kravene om renseklasser for spildevand i det åbne land.

Selskabet har 9 renseanlæg, 685 km kloakledning og ca. 240 pumpestationer, samt 950 huspumper, som drives, vedligeholdes og renoveres. Dertil kommer udbygningen af kloaknettet i forbindelse med nye kloakeringer, byudvikling, kapacitetsudvidelser, klimaforandringer og stigende miljømæssige krav. Desuden driver selskabet en tømningsordning for bundfældnings- og samletanke.

Gribvand Spildevand arbejder hele tiden på at gavne mennesker og miljø i Gribskov Kommune.

 

 

 

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer