I forbindelse med udsendelse af

årsafregninger åbner vi telefonen

kl. 9-15 mandag til torsdag og

kl 9-13 fredag

 

 

 

Kundeforum

Gribvand Spildevands Kundeforum er en del af selskabets løbende samarbejde med kunderne. 

Fokus på kundernes ønsker og behov

I Kundeforum har kundernes repræsentanter mulighed for at komme med ønsker og holdninger til forskellige tiltag så tidligt i processen som muligt. Det sker i en erkendelse af, at der langt hen ad vejen er fælles interesser, men også at kundernes opfattelse måske ikke altid er den samme som kommunens eller Gribvand Spildevands. Målet med Kundeforum er at belyse forskellige problemstillinger, så kundernes ønsker og behov tilgodeses i videst muligt omfang.

Arbejder med mange forskellige emner

Kundeforum blev oprettet i 2011 og har blandt andet arbejdet med: kloakering af landsbyer, oversvømmelser, tømningsordninger, det åbne land, takster, vejvand samt strategi og prioriteringer.

Oprettelsen af Gribvand Spildevands Kundeforum er inspireret af Vandmiljøgruppen, som blev nedsat i 2007 af Gribskov Kommunes Grundejerkontaktudvalg. Vandmiljøgruppens drøftelser medførte blandt andet, at kloakeringen af sommerhusområdet Sandet kom i gang. Læs mere om Vandmiljøgruppen.

 

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer