Driftproblemer

Du kan bruge GribVand's driftweb til at anmelde et problem, der er opstået i nærheden af dig, som kan skyldes et problem i den offentlig kloak.
Det kan være at:

  • Fortov eller vejen som sætter sig
  • Der er rotter i området
  • Du kan måske ikke trække ud i toilettet, fordi kloakrøret er stoppet
  • Der kommer spildevand ind i din kælder op af gulvafløb
  • Andet

Gå til driftweb her

Eller ring til vores vagttelefon på 48404141

Gribvand A/S tager sig af forstoppelser og kloakproblemer i de offentlige kloakker. Den enkelte grundejer skal tage sig af drift og vedligehold af privat kloak (typisk kloak på egen grund). Spuling eller andet arbejde på kommunens kloakker skal rekvireres af Gribvand A/S. Man må ikke selv rekvirere arbejde udført på kommunens kloakker og man kan ikke forvente at Gribvand A/S betaler for eventuelt kloakarbejde, som ikke på forhånd er aftalt.

Er det min eller den offentlige kloakledning der er stoppet?

Du kan kontroller hvor ledningen er stoppet, hvis du har en skelbrønd (en brønd i din have). Hvis du har flere brønde, skal du kikke i den, som er nærmest vejen. Er brønden tom er den stoppede kloakledning inde på din egen grund, og Gribvand kan ikke hjæpe dig med at få kloakken til at fungere. Er der der imod vand i brønden, tyder det på at der er et stop i den offentlige kloak. Anmeld til Gribvand her.

Nyheder

21.02.2014 Slamflugt i nat fra Helsinge Renseanlæg læs mere her

Har din virksomhed et stort vandforbrug? læs mere 

Mårum Tinghuse, Højelt, Ørby, Laugø og Valby kloakeres

Copyright og rettigheder © 2010    Disclaimer