Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Love og regler

Relevant lovgivning

Spildevandsplaner laves i henhold til  miljøbeskyttelsesloven. § 32.

De mere detaljerede regler findes i spildevandsbekendtgørelsen. Her findes der regler for spildevandsplaner, tilslutninger til den offentlige kloak, udledning af spildevand, nedsivning af spildevand og regler for de store renseanlæg. Der findes også en vejledning til spildevandsbekendtgørelse, hvor man kan læse mere uddybende om de forskellige regler og paragraffer.

Betalingsvedtægter bliver lavet med baggrund i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., som der yderligere findes en vejledning til.

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --