Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

Spildevand i det åbne land

- er ejendomme som ligger uden for offentlig kloakering og derfor har private spildevandsanlæg

Disse ejendomme er omfattet af den obligatoriske tømningsordning.

Har du modtaget et påbud om forbedring af spildevandsrensningen på din ejendom?

Hvis du har modtaget et påbud fra Gribskov Kommune indenfor de sidste 3 måneder, har du mulighed for at give tilsagn til kommunen om, at lade Gribvand Spildevand A/S etablere forbedringen af spildevandsrensningen for dig.
 
Her kan du se, hvad du selv skal betale og hvad Gribvand Spildevand A/S betaler.

Vær opmærksom på at hvis du ønsker at lade Gribvand Spildevand A/S udføre forbedringen af spildvandsrensningen, vælger Gribvand Spildevand A/S rensningsmetoden og placeringen af anlægget ud fra hvad der er mest økonomisk fordelagtigt for Gribvand Spildevand A/S.

Det er et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Efter anlægget er etableret altså fremadrettet vil du betale sammen takster som hvis ejendommen var kloakeret. Gribvand Spildevand A/S tager sig at udgifter vedr. tømning af tanken.

Du kan læse mere om det åbne land i Gribskov Kommunens spildevandsplan. Punkt 5. omhandler det åbne land.

 

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --