Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Dronningmølle Renseanlæg

Dronningmølle renseanlæg bliver nedlagt og 2021 vil anlægget være helt ude af drift. Spildevandet herfra blive koblet på anlægget i Gilleleje. Der vil dog ikke være nogen synlig forskel over jorden, da bygningerne bliver bevaret.

 

Frem mod lukningen af anlægget vil en tank blive ombygget til et bassin, der kan benyttes til regnvand. Vi etablerer endvidere en pumpestation, der skal pumpe al slammen væk ved nedlæggelsen. Desuden etableres en ny pumpestation på Ålykkevej, som fremadrettet skal pumpe slammet til Gilleleje renseanlæg.

 

Gilleleje renseanlæg bliver i mellemtiden udbygget, så det bliver i stand til at klare den ekstra opgave. Det vil i øvrigt også skulle håndtere spildevandet, der i dag håndteres på Smidstrup- og Græsted renseanlæg, da disse også lukker.

 

Dronningmølle renseanlæg er meget belastet af for store vandmængder – bl.a. på grund af husstande, der har fejlkoblet regnvand på spildevandsledninger.

 

Lukningen af anlægget vil betyde, at udledningen til Pandehave å stopper, og det vil således forbedre vandmiljøet i åen og på Dronningmølle strand.

 

Dronningmølle Renseanlæg

Dronningmølle Renseanlæg er et mekanisk biologisk aktivt slamanlæg med nitrifikation og kemisk fosforfjernelse. Anlægget har en kapacitet på 9900 PE. Det rensede spildevand ledes til Pandehave Å. Oplandet til anlægget udgør 447 ha, hvoraf 18 ha er fælleskloakeret.

Dronningmølle Renseanlæg ligger på Blåmejsevej 10, 3120 Dronningmølle

Renseanlæggets udledningstilladelse er fra 2001 og kan læses her

 

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --