Kundeservice lukker kl. 12 den 18. maj

 

Sandet - kloak

Det blev på Teknisk Udvalgsmøde i februar 2009 besluttet, at iværksætte etapevis kloakering i perioden 2009-2017.

Sandet ligger naturskønt lige ned til Arresø, der er udpeget som Natura-2000 område. Det har derfor også længe været planlagt, at området skulle kloakeres. Men projektet er blevet udskudt flere gange grundet pris og tekniske vanskeligheder. Grundvandet i området står nemlig meget højt, hvilket giver tekniske og økonomiske udfordringer, når der skal kloakeres.

Kloakeringen blev udført som et såkaldt 'tryksat kloakanlæg', hvor små pumper trykker vandet via plastrør hen til hovedkloakken ved Bækkegården. Plastrørene blev boret ned, så man ikke skulle grave så meget i den fugtige jord. Desuden undgår man, at få problemer med indsivning af grundvand i kloakken.

De mange sommerhuse på Sandet har hidtil haft individuelle spildevandsløsninger. Nogle havde samletanke, hvor alt spildevand samles og køres væk med en slamsuger. Andre havde nedsivningsanlæg, hvor spildevandet siver ned til grundvandet.

Kloakeringen blev betalt af Gribvand Spildevand A/S. Husejerne på Sandet skulle betale et bidrag for at blive tilsluttet kloakken og derefter vandafledningsafgift pr. m3 vand som forbruges. Endvidere skal de enkelte grundejere selv afholde udgifterne til kloak på egen grund. Til gengæld slipper de for fremover at drive og vedligeholde samletanke og nedsivningsanlæg.

Der kloakeres kun for husspildevand. D.v.s. at afledning overfladevand fra tage og befæstede arealer fortsat skal ske via private anlæg. Det kan f.eks. være faskiner, dræn eller grøfter. Kommunen har lavet en pjece, som fortæller mere om, hvad man kan gøre ved overfladevand i sommerhusområder.

Idriftsættelse

Etape 1 blev idriftsat 1. december 2010.

Etape 2 blev idriftsat 30. maj 2011.

Læs mere her

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --