Gribvand passer på vandet i Gribskov Kommune

 

 

Ombygning af Gilleleje renseanlæg

Oktober 2019

Der bygges på det kommende ristehuset.

September 2019

Bunden af procestanken begynder at tage form.

Der bliver støbt til det kommende ristehus.

August 2019

Udfordringer pga. skybrud i uge 32.

Juli 2019

Der arbejdes på bunden af det kommende ristehus og udgravning til procestank er i gang.

Juni 2019

Bunden af ristehuset tager form

Byggearbejde juni 2019

Fra mandag d. 27. maj gøre klar til støbning af bundplade i indløbsbygværket. Støbningen vil ske umiddelbart efter meddelelsen af byggetilladelsen, som forventes meddelt de første dage i juni. Medens byggeriet af indløbsbygværket fortsætter, påbegyndes udgravningen til den sydligste af de to store tanke. Udgravningen bliver på ca. 20.000 m3 jord, der dels deponeres midlertidigt i et jorddepot syd for udgravningen og dels på et areal syd for det nye slammineraliseringssanlæg ved Pårup, hvor der i landzonetilladelsen for anlægget, er åbnet op for deponering af overskudsjord. Støbning af bundplade i udgravningen til den sydlige tank forventes påbegyndt i juli.

 

Opstart af byggearbejdet april til maj 2019

Hvad er uvedkommende vand?

Uvedkommende vand er blandt andet:

  • Indsivende grundvand på grund af utætte kloakker
  • Regnvand der fejlagtigt er tilsluttet spildevandskloakken
  • Drænvand tilsluttet spildevandssystemer

Uvedkommende vand giver problemer på to måder. Dels øger det forureningen af vores vandløb, fordi kloaknettet ikke er gearet til at håndtere så meget vand, og spildevandet derfor vil løbe ovenud af kloakkerne. Dels øger det omkostningerne på renseanlægget, da de store vandmængder er dyre at rense og pumpe og skaber problemer i kloaksystemet andre steder. Derfor arbejder Gribvand Spildevand A/S på at nedbringe mængden af uvedkommende vand.

Copyright og rettigheder © 2014    Disclaimer    Cookie-politik

www.gribvand.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.gribvand.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.gribvand.dk her --